« Hab 1:3 Księga Habakuka 1:4 Hab 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego podrapan jest zakon, i nie przyszedł aż do końca sąd, iż niezbożny przemaga przeciw sprawiedliwemu, dlatego wychodzi sąd przewrótny.
2.GDAŃSKA.1881Dlatego naruszony bywa zakon, a prawu się nigdy dosyć nie dzieje; albowiem niepobożny otacza sprawiedliwego, dlatego wychodzi sąd przewrotny.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego prawo jest naruszone, a nie ma już sprawiedliwości. Niegodziwy bowiem osacza sprawiedliwego, dlatego wydawane są błędne wyroki.
4.CYLKOWDlatego strętwiał zakon, a nie występuje nigdy prawo na jaw, albowiem niegodziwy obmotał sprawiedliwego, i tak to wychodzi sąd przewrotny.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak więc straciło Prawo moc swoją, sprawiedliwego sądu już nie ma; bezbożny bowiem gnębi uczciwego, dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu.
6.BRYTYJKADlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego, i tak prawo bywa łamane.
7.POZNAŃSKADlatego prawo traci swą moc, a sprawiedliwość nigdy nie dochodzi do głosu; a że bezbożny ma w swojej mocy sprawiedliwego, wyroki są zawsze stronnicze.
8.WARSZ.PRASKADlatego żadnej mocy nie ma Prawo, nie wydaje się już sprawiedliwych wyroków. Bezbożni uciskają prawych, a samo Prawo znaczy coś innego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego zdrętwiało Prawo, a sąd nigdy nie występuje na jaw. Bowiem niegodziwy omotał sprawiedliwego i dlatego wychodzi przewrotny sąd.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego milknie Prawo, wciąż tłumiony jest słuszny sąd, że bezbożny osacza sprawiedliwego - i słuszność w sądzie bywa wypaczana.