« 2Krl 21:9 2 Księga Królewska 21:10 2Krl 21:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI mowił Pan przez sługi swe proroki rzekąc:
2.WUJEK.1923I mówił Pan w ręce sług swoich, proroków, rzekąc:
3.GDAŃSKA.1881Aczkolwiek powiedział był Pan przez sługi swoje proroki, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN przemówił przez swoje sługi, proroków, mówiąc:
5.CYLKOWOświadczył tedy Wiekuisty przez sługi swoje, proroków, głosząc;
6.KRUSZYŃSKITedy mówił Bóg przez pośrednictwo sług swoich, proroków, oświadczając:
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Pan powiedział przez sługi swoje - proroków - te słowa:
8.BRYTYJKAWtedy Pan przemówił przez swoje sługi, proroków, tak:
9.POZNAŃSKAJahwe powiedział więc za pośrednictwem swoich sług, Proroków, te słowa:
10.WARSZ.PRASKAZaczął wtedy Jahwe przemawiać do nich przez usta swoich sług, proroków, mówiąc:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem WIEKUISTY oświadczył przez Swoje sługi, proroków, głosząc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas PAN, za pośrednictwem swoich sług, proroków, przemówił tymi słowy: