« 2Krl 21:16 2 Księga Królewska 21:17 2Krl 21:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle jini skutcy Manasowy a wszytko, cso czynił, i grzech jego, jim zgrzeszył, to wszytko popisano jest w księgach ❬skutkow❭ dni krolow Juda.
2.WUJEK.1923A ostatek mów Manasse i wszystko, co czynił, i grzech jego, którym grzeszył, azaż tego nie napisano w księgach mów dni królów Judzkich?
3.GDAŃSKA.1881A inne sprawy Manasesowe, i wszystko co czynił, i grzech jego, którego się dopuścił, to zapisano w kronikach o królach Judzkich.
4.GDAŃSKA.2017A pozostałe dzieje Manassesa i wszystko, co czynił, i jego grzech, którego się dopuścił, czy nie są zapisane w księdze kronik królów Judy?
5.CYLKOWA co do innych spraw Manasy i wszystkiego czego dokonał i grzechu, którego się dopuścił - spisano to wszak w księdze dziejów królów judzkich.
6.KRUSZYŃSKIReszta dziejów Manassesa i wszystko, czego dokonał, i grzechy jego, jakie popełnił, czyż to nie jest zapisane w księdze Kronik królów judzkich?
7.TYSIĄCL.WYD5A czyż pozostałe dzieje Manassesa, wszystkie jego czyny i grzechy, które popełnił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
8.BRYTYJKAPozostałe zaś Sprawy Manassesa i wszystko, co czynił, i grzech, jakiego się dopuścił, jest zapisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
9.POZNAŃSKAReszta dziejów Manassego, wszystko, co zdziałał, i grzech, który popełnił, czyż te [sprawy] nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
10.WARSZ.PRASKAPozostałe dzieje Manassesa, wszystkie jego czyny, a zwłaszcza grzechy, których się dopuszczał, są opisane w Księdze Kronik Królów Judzkich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A co do innych spraw Menasy; wszystkiego, czego dokonał oraz grzechu, którego się dopuścił, to przecież spisano w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostałe sprawy Manassesa, wszystkie jego dokonania, łącznie z grzechem, którego się dopuścił, zostały opisane w zwoju Dziejów królów Judy.