« 2Krl 21:1 2 Księga Królewska 21:2 2Krl 21:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa uczynił złe przed Bogiem podle modł pogańskich, jeż to Pan zagładził od oblicza synow israhelskich
2.WUJEK.1923I czynił złe przed oczyma Pańskiemi według bałwanów narodów, które wytracił Pan przed synmi Izraelowymi.
3.GDAŃSKA.1881I czynił złe przed oczyma Pańskiemi według obrzydłości tych narodów, które wygnał Pan przed obliczem synów Izraelskich.
4.GDAŃSKA.2017Czynił on to, co złe w oczach PANA, według obrzydliwości tych narodów, które PAN wypędził przed synami Izraela.
5.CYLKOWI czynił co niegodziwem było w oczach Wiekuistego, wedle ohyd ludów, które wypędził był Wiekuisty przed obliczem synów Izraela.
6.KRUSZYŃSKIPostępował niegodziwie w oczach Bożych według obrzydliwości narodów, które Bóg wypędził przed Izraelitami.
7.TYSIĄCL.WYD5Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich - na modłę ohydnych grzechów tych ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami.
8.BRYTYJKACzynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wypędził przed synami izraelskimi.
9.POZNAŃSKACzynił to, co było złe w oczach Jahwe, według obrzydliwości ludów, które Jahwe wypędził przed synami Izraela.
10.WARSZ.PRASKACzynił on to, co złe w oczach Jahwe, naśladując wszystkie obrzydliwości tych narodów, które Jahwe usunął z ziemi przeznaczonej dla synów Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A czynił to, co było niegodziwym w oczach WIEKUISTEGO, według ohyd ludów, które WIEKUISTY wypędził przed obliczem synów Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzynił on to, co złe w oczach PANA, obrzydliwym sposobem narodów, które PAN wypędził przed Izraelitami.