« 2Krl 21:23 2 Księga Królewska 21:24 2Krl 21:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI zbił lud ziemski wszytki, jiż się sprzysięgli przeciw krolowi Amonowi i ustawili sobie ❬krola❭ Jozyjasza syna jego w miasto jego.
2.WUJEK.1923(21:23) A lud ziemie pobił wszystkie, którzy się byli sprzysięgli na króla Amona: i uczynili sobie królem Jozyasza, syna jego, miasto niego.
3.GDAŃSKA.1881Tedy pobił lud onej ziemi wszystkie, którzy się byli sprzysięgli przeciwko królowi Amonowi; i postanowił lud onej ziemi królem Jozyjasza, syna jego, miasto niego.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy lud tej ziemi zabił wszystkich, którzy uknuli spisek przeciw królowi Amonowi. I lud tej ziemi ustanowił w jego miejsce królem Jozjasza, jego syna.
5.CYLKOWRozgromił jednak lud kraju wszystkich sprzysiężonych przeciw królowi Amonowi, poczem ogłosił lud kraju syna jego, Jozjasza, królem miasto niego.
6.KRUSZYŃSKILud kraju pobił wszystkich spiskowców przeciwko królowi Amonowi i wybrał lud z kraju na króla Jozjasza, syna jego, zamiast niego.
7.TYSIĄCL.WYD5Lecz ludność kraju wytraciła wszystkich, którzy spiskowali przeciw królowi Amonowi, i w jego miejsce ludność kraju ustanowiła królem jego syna, Jozjasza.
8.BRYTYJKALecz prosty lud wytracił wszystkich spiskowców przeciwko królowi Amonowi, po czym tenże prosty lud ogłosił królem po nim Jozjasza, jego syna.
9.POZNAŃSKALud ziemi zgładził wszystkich spiskowców przeciw królowi Amonowi. Lud ziemi ustanowił po nim królem jego syna Jozjasza.
10.WARSZ.PRASKAAle lud zgładził tych wszystkich, którzy spiskowali przeciwko królowi Amonowi. Lud przekazał po nim władzę jego synowi Jozjaszowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak lud kraju rozgromił wszystkich sprzysiężonych przeciwko królowi Amonowi; po czym lud kraju zamiast niego ogłosił królem jego syna Jozjasza.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas lud ziemi wybił spiskowców, którzy targnęli się na życie Amona, i królem po nim obwołał jego syna Jozjasza.