« 2Krl 21:6 2 Księga Królewska 21:7 2Krl 21:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI postawił modłę pasiekową, jąż był uczynił w kościele bożem, o niemże mowi Pan ku Dawidowi a ku Salomonowi synu jego rzekąc: „W tem kościele a w Jerusalemie, jeżem zwolił ze wszech miast israhelskich, położę me jimię na wieki,
2.WUJEK.1923Postawił téż bałwana gajowego, którego był uczynił, w kościele Pańskim, o którym mówił Pan do Dawida i do Salomona, syna jego: W tym kościele i w Jeruzalem, którem wybrał ze wszystkich pokoleń Izraelowych, położę imię moje na wieki.
3.GDAŃSKA.1881Postawił także bałwana gajowego, którego był uczynił w domu, o którym był rzekł Pan do Dawida i do Salomona, syna jego: W domu tym i w Jeruzalemie, którem obrał ze wszystkiego pokolenia Izraelskiego, położę imię moje na wieki:
4.GDAŃSKA.2017Postawił też rzeźbę gaju, którą wykonał, w domu, o którym PAN powiedział do Dawida i do jego syna Salomona: W tym domu i w Jerozolimie, które wybrałem spośród wszystkich pokoleń Izraela, umieszczę swoje imię na wieki;
5.CYLKOWI postawił posąg Astarty, który sporządził, w przybytku, o którym powiedział Wiekuisty do Dawida i syna jego Salomona: W przybytku tym i w Jerozolimie, którą wybrałem z pośród wszystkich pokoleń Izraela, ustanowię imię Moje na wieki.
6.KRUSZYŃSKIUstawił posąg Astarty, jaki wykonał, w świątyni, o której powiedział Bóg do Dawida i do Salomona, syna jego: "W tym domu i w Jeruzalem, które wybrałem z pośród wszystkich pokoleń izraelskich, umieszczę imię moje na wieki.
7.TYSIĄCL.WYD5Posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do syna jego, Salomona: W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, umieszczam moje imię na wieki.
8.BRYTYJKAPostawił też posąg Aszery, który kazał sporządzić w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna tak: W tej świątyni i w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela, umieszczę moje imię na wieki,
9.POZNAŃSKARzeźbę Aszery, którą wykonał, umieścił w Świątyni, o której Jahwe powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna: - W tej Świątyni i w Jerozolimie, którą sobie obrałem spośród wszystkich pokoleń Izraela, umieszczę moje Imię na wieki.
10.WARSZ.PRASKAAszerę, wykonaną na jego polecenie, kazał ustawić w świątyni Jahwe, o której Jahwe powiedział do Dawida i do jego syna Salomona: W tej świątyni i w Jerozolimie, wybranej spośród wszystkich pokoleń izraelskich, chcę pozostawić moje imię po wszystkie czasy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sporządził oraz postawił posąg Astarty w Przybytku, o którym WIEKUISTY powiedział do Dawida i jego syna Salomona: W tym Przybytku oraz w Jeruszalaim, którą wybrałem spośród wszystkich pokoleń Israela – ustanowię Moje Imię na wieki.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITUmieścił także podobiznę Aszery w tej świątyni, o której PAN oznajmił Dawidowi i jego synowi Salomonowi: W tym domu i w Jerozolimie, w tych miejscach, które wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela, złożę na wieki moje imię