« 4Moj 35:11 4 Księga Mojżeszowa 35:12 4Moj 35:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPw nież to gdyż uciecze zbiegły, przyrodzony zabitego nie będzie moc jego zabić, dojąd nie stanie przed obliczym wszego mnostwa a wina jego sądzona będzie.
2.WUJEK.1923W którem kiedy będzie zbieg, krewny zabitego nie będzie mógł go zabić, aż stanie przed oblicznością gromady, a sprawa jego sądzona będzie.
3.GDAŃSKA.1881A będą wam te miasta dla ucieczki przed powinowatym zabitego, aby nie dał gardła ten co zabił, póki by nie stanął przed zgromadzeniem na sąd.
4.GDAŃSKA.2017Te miasta będą dla was miastami schronienia przed mścicielem, aby zabójca nie poniósł śmierci, zanim nie stanie przed zgromadzeniem na sąd.
5.CYLKOWA będą wam te miasta schronieniem przed mścicielem, aby nie zginął zabójca, póki nie stanie przed zborem na sąd;
6.KRUSZYŃSKIBędą te miasta dla was na ucieczkę przed mścicielem i nie będzie mógł umrzejć zabójca, dopóki nie stanie na sąd przed zgromadzeniem.
7.MIESES[zaczem] będą miasta te wam [służyć], jako schronienie przed mścicielem, ażeby zabójca nie umierał, dopóki nie stanie na sąd przed Gminą.
8.TYSIĄCL.WYD5Miasta te będą dla was schronieniem przed mścicielem krwi, by zabójca nie poniósł śmierci, aż stanie przed sądem społeczności.
9.BRYTYJKAI będą one dla was miastami schronienia przed mścicielem, aby zabójca nie zginął, dopóki nie stanie przed zborem na sąd.
10.POZNAŃSKATe miasta będą więc dla was schronieniem przed mścicielem, aby zabójca nie został pozbawiony życia, zanim nie stanie na sąd przed zgromadzeniem.
11.WARSZ.PRASKAW tych miastach będziecie szukać schronienia przed wszelką zemstą krwi, nie zezwalając na to, aby oskarżony o zabójstwo poniósł śmierć, zanim jeszcze zostanie poddany osądowi całego zgromadzenia.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Te miasta będą dla was schronieniem przed mścicielem; aby nie zginął zabójca, póki nie stanie na sąd przed zborem.
13.EIB.BIBLIA.2016Będą one dla was miastami schronienia przed mścicielem, aby nie zginął zabójca, zanim nie stanie przed zgromadzeniem na sąd.