« 4Moj 35:13 4 Księga Mojżeszowa 35:14 4Moj 35:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtrzy będą za Jordanem, a trzy w ziemi kanaańskiej,
2.WUJEK.1923Trzy będą za Jordanem, a trzy w ziemi Chananejskiéj:
3.GDAŃSKA.1881Trzy miasta dacie z tej strony Jordanu, a trzy miasta dacie w ziemi Chananejskiej; te miasta dla ucieczki będą.
4.GDAŃSKA.2017Trzy miasta dacie z tej strony Jordanu, a trzy miasta dacie w ziemi Kanaan; będą one miastami schronienia.
5.CYLKOWTrzy miasta przeznaczycie z tej strony Jardenu, a trzy miasta przeznaczycie na ziemi Kanaan; miastami schronienia być powinny;
6.KRUSZYŃSKITrzy miasta dacie za Jordanem i trzy miasta dacie w kraju Kanaan; będą one miastami ucieczki.
7.MIESEStrzy miasta oddacie po [wschodniej] stronie Jordanu, a trzy miasta oddacie w Kraju Kanaanejskim, [ażeby] one były miastami na schronienie,
8.TYSIĄCL.WYD5Trzy miasta za Jordanem i trzy w ziemi Kanaan będą służyć za miasta ucieczki.
9.BRYTYJKAZ nich trzy miasta dacie za Jordanem, a trzy miasta dacie w ziemi kanaanejskiej. Będą one miastami schronienia.
10.POZNAŃSKATrzy miasta wybierzecie z tej strony Jordanu i trzy miasta w ziemi Kanaan. To będą miasta ucieczki;
11.WARSZ.PRASKANiech to będą trzy miasta położone z drugiej strony Jordanu, trzy leżące na ziemi kananejskiej.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeznaczycie trzy miasta z tej strony Jardenu oraz przeznaczycie trzy miasta na ziemi Kanaan; powinny być miastami schronienia.
13.EIB.BIBLIA.2016Trzy leżeć będą po wschodniej stronie Jordanu, a trzy w ziemi Kanaan.