« 4Moj 35:1 4 Księga Mojżeszowa 35:2 4Moj 35:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Przykaż synom israelskim, ać dadzą sługam kościołowym z jimienia swego
2.WUJEK.1923Przykaż synom Izraelowym, aby dali Lewitom z osiadłości swych,
3.GDAŃSKA.1881Rozkaż synom Izraelskim, aby dali Lewitom z dziedzictwa osiadłości swojej miasta do mieszkania, i przedmieścia około miast ich oddacie Lewitom.
4.GDAŃSKA.2017Rozkaż synom Izraela, aby dali Lewitom ze swej dziedzicznej posiadłości miasta na zamieszkanie, dacie Lewitom też pastwiska dokoła ich miast.
5.CYLKOW"Rozkaż synom Israela, aby dali Lewitom z dziedzicznej posiadłości swojej miasta na osiedlenie; i wygony przy miastach wokoło oddacie Lewitom;
6.KRUSZYŃSKI"Rozkaż synom Izraelowym, aby dali z dziedzictwa swego posiadania miasta na zamieszkanie dla Lewitów. Dacie nadto Lewitom pastwiska naokoło ich miast.
7.MIESES„Rozkaż Synom Izraela, ażeby oddali z dziedzicznej swej własności Lewitom na osiedlenie miasta, a też i wygony przy miastach dookoła będziecie Lewitom oddawali.
8.TYSIĄCL.WYD5Rozkaż Izraelitom, niech oddadzą lewitom w dziedziczne posiadanie miasta, w których by mieszkali, i pastwiska dokoła miast.
9.BRYTYJKARozkaż synom izraelskim, aby ze swoich dziedzicznych posiadłości dali Lewitom miasta na mieszkanie; niech też dadzą Lewitom pastwiska wokoło ich miast.
10.POZNAŃSKA- Rozkaż synom Izraela, ażeby ze swej dziedzicznej posiadłości wydzielili dla Lewitów miasta na zamieszkanie. Dajcie też Lewitom pastwiska dookoła tych miast.
11.WARSZ.PRASKAPowiedz synom Izraela, żeby z części im przydzielonych odstąpili niektóre miasta na zamieszkanie lewitom. Przyznajcie lewitom ponadto pastwiska położone wokół ich miast.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozkaż synom Israela, aby dali Lewitom miasta na osiedlenie ze swojej dziedzicznej posiadłości. Nadto oddacie Lewitom przyległości, które będą wokół, przy miastach.
13.EIB.BIBLIA.2016Nakaż synom Izraela, aby ze swoich dziedzicznych posiadłości dali Lewitom miasta do zamieszkania. Niech dadzą też Lewitom pastwiska wokół tych miast.