« 4Moj 35:20 4 Księga Mojżeszowa 35:21 4Moj 35:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPalbo sąc nieprzyjaciel ręką uderzy, a on by od tego umarł, wrog mężobojstwa winien będzie, przyrodzony zabitego natychmiast jakże by nalazł, zadawi ji.
2.WUJEK.1923Albo będąc mu nieprzyjacielem ręką uderzy, a on umrze: ten, który uderzył, winien będzie mężobójstwa: krewny zabitego, zaraz skoro go najdzie, zabije.
3.GDAŃSKA.1881Albo jeźliby go z waśni uderzył ręką swoją, a umarłby, śmiercią umrze ten, który uderzył, mężobójcą jest; powinny zabitego zabije mężobójcę, gdziekolwiek go trafi.
4.GDAŃSKA.2017Albo jeśli z wrogości uderzy go ręką, a ten umrze, to ten, który uderzył, poniesie śmierć, bo jest mordercą. Mściciel krwi zabije mordercę, gdziekolwiek go spotka.
5.CYLKOWAlbo gdyby kogo w waśni uderzył ręką swoją tak, że umarł, - na śmierć wydany będzie uderzający: mordercą jest; mściciel krwi zabić może mordercę, gdziekolwiek go napotka.
6.KRUSZYŃSKIalbo w nienawiści uderzyłby go ręką swoją i umarłby, ten, który uderzył, winien jest śmierci, jest on zabójcą: mściciel krwi zabije zabójcę, kiedy go spotka.
7.MIESESalbo też z nienawiści go uderzy ręką swoją, a [iż] zemrze, – zabójca ten musi zostać uśmiercony, gdyż on mordercą jest, mściciel krwi [bezkarnie] zabije mordercę tego, skoro [tylko gdzie] go spotka.
8.TYSIĄCL.WYD5albo gdyby w złości zadał ręką cios śmiertelny, wtedy ten, który uderzył, musi być zabity; jest bowiem zabójcą i mściciel krwi może go zabić, kiedy go spotka.
9.BRYTYJKAAlbo z wrogim nastawieniem uderzył go ręką tak, iż umarł, to ten, który uderzył, poniesie śmierć, bo jest mordercą. Mściciel krwi może zabić mordercę, gdziekolwiek go spotka.
10.POZNAŃSKAlub też w sprzeczce zada mu ręką śmiertelne razy, ten, który uderzył, musi ponieść śmierć: jest on mordercą i mściciel krwi może zabić tego mordercę, gdy tylko go spotka.
11.WARSZ.PRASKAalbo gdyby w swej złości własnymi rękami zadał tyle ciosów, iż pobity zmarłby w ich następstwie, to dopuszcza się morderstwa. Mściciel krwi ma prawo go zabić, gdy tylko go spotka.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.albo gdyby kogoś z was uderzył swoją ręką, tak, że umarł ten, co uderzył będzie wydany na śmierć jest mordercą; mściciel krwi może zabić mordercę, gdziekolwiek go napotka.
13.EIB.BIBLIA.2016albo jeśli z wrogim zamiarem uderzy kogoś ręką tak, że uderzony nie przeżyje, to sprawca jest mordercą i mściciel krwi zabije go, gdy go napotka.