« 4Moj 35:23 4 Księga Mojżeszowa 35:24 4Moj 35:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa to w usłyszeniu ludu byłoby doświadczono, miedzy wrogiem i bliznym krewnym sąd by bieżał,
2.WUJEK.1923A toby się przed ludem pokazało, i między tym, który uderzył i bliskim, sprawa o krewby się roztrząsnęła:
3.GDAŃSKA.1881Tedy rozsądek uczyni zgromadzenie między tym, który zabił, a między powinnym zabitego według tego prawa.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy zgromadzenie rozsądzi pomiędzy tym, który zabił, a między mścicielem krwi według tych praw.
5.CYLKOWWtedy rozsądzi zbór między zabójcą, a mścicielem krwi, wedle praw tych;
6.KRUSZYŃSKIzgromadzenie rozsądzi pomiędzy zabójcą i pomiędzy mścicielem krwi według tych praw.
7.MIESES[wówczas] niechaj sądzi Gmina między tym zabójcą, a między tym mścicielem krwi, wedle tych przepisów prawnych:
8.TYSIĄCL.WYD5wtedy według powyższych zasad społeczność rozstrzygnie pomiędzy zabójcą a mścicielem krwi.
9.BRYTYJKATo zbór rozsądzi sprawę między tym, który uderzył, a mścicielem krwi, według tych praw.
10.POZNAŃSKAwówczas zgromadzenie rozsądzi sprawę pomiędzy zabójcą a mścicielem krwi według powyższych zasad.
11.WARSZ.PRASKAto sprawę, do której doszło między zabójcą a mścicielem krwi, rozpatrzy całe zgromadzenie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy zbór rozsądzi według tych praw pomiędzy zabójcą, a mścicielem krwi.
13.EIB.BIBLIA.2016to zgromadzenie rozsądzi pomiędzy sprawcą zabójstwa a mścicielem krwi, według tych zasad.