« 4Moj 35:28 4 Księga Mojżeszowa 35:29 4Moj 35:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTy to wieczna będą i włostna we wszech przebytcech waszych.
2.WUJEK.1923To wieczno będzie, i za prawo we wszystkich mieszkaniach waszych.
3.GDAŃSKA.1881A będziecie to mieli za ustawę prawną w narodziech waszych, we wszystkich mieszkaniach waszych.
4.GDAŃSKA.2017To będzie dla was ustawa prawna przez wszystkie wasze pokolenia, we wszystkich waszych domach.
5.CYLKOWA niechaj będzie to wam zasadniczém prawem w pokoleniach waszych, we wszystkich siedzibach waszych!
6.KRUSZYŃSKITe zarządzenia będą ustawami prawnemi dla was, dla waszych następców, we wszystkich miejscach waszego zamieszkania.
7.MIESESNiech [zasady prawne] te będą dla was przepisem prawnym w pokoleniach waszych we wszystkich siedzibach waszych.
8.TYSIĄCL.WYD5Te nakazy powinny być dla was prawem po wszystkie pokolenia i na wszystkich miejscach waszego pobytu.
9.BRYTYJKATaki będzie dla was przepis prawny dla waszych pokoleń na przyszłość we wszystkich waszych siedzibach.
10.POZNAŃSKATe nakazy będą prawem dla was i przyszłych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach.
11.WARSZ.PRASKANiech te wskazania będą prawem dla was i dla wszystkich przyszłych pokoleń, gdzie tylko będziecie mieszkać.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech to będzie dla was zasadnicze prawo w waszych pokoleniach, we wszystkich waszych siedzibach.
13.EIB.BIBLIA.2016Te rozstrzygnięcia będą ustawą prawną dla was i dla waszych przyszłych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach.