« 4Moj 35:32 4 Księga Mojżeszowa 35:33 4Moj 35:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPani pokalajcie ziemie przebytka waszego, ktoraż niemądrych krwią pokalałaby się, ani jinako oczyszczona może być, jedno przez tego krew, jenże jest drugiego ❬krew❭ przelał.
2.WUJEK.1923Abyście nie splugawili ziemie mieszkania waszego, która się krwią niewinnych splugawi: a inaczej oczyszczona być nie może, jedno krwią tego, który przelał krew drugiego.
3.GDAŃSKA.1881Byście nie splugawili ziemię, w której będziecie; bo krew takowa splugawiłaby ziemię; a ziemia nie może być oczyszczona od krwi, która jest wylana na niej, jedno krwią tego, który ją przelał.
4.GDAŃSKA.2017Abyście nie bezcześcili ziemi, w której będziecie, gdyż krew bezcześci ziemię; a ziemia nie może być inaczej oczyszczona od przelanej w niej krwi jak tylko krwią tego, który ją przelał.
5.CYLKOWA nie kalajcie ziemi, na której się znajdujecie; gdyż krew ta kala ziemię, a nie może ziemia być rozgrzeszoną od krwi na niej przelanej, jak tylko krwią tego, który ją przelał;
6.KRUSZYŃSKINie splamicie też kraju, w którym będziecie, bo ta krew plami kraj i niema dla kraju oczyszczenia z krwi, jaka została w nim wylana, jak przez krew tego, który ją wylał.
7.MIESESażebyście nie kalali Kraju, w którym wy się znajdujecie, albowiem krew kala Kraj, i Krajowi nie zostanie udzielone rozgrzeszenie z krwi tej, którąby przelewano w nim, lecz jedynie za krew tego, który przelał ją;
8.TYSIĄCL.WYD5Nie będziecie bezcześcili kraju, w którym mieszkacie. Krew bezcześci ziemię i nie ma innego zadośćuczynienia za krew przelaną, jak tylko krew tego, który ją przelał.
9.BRYTYJKANie bezcześćcie ziemi, w której mieszkacie! Krew bowiem bezcześci ziemię, a ziemi nie można oczyścić od krwi, która na niej została przelana, inaczej jak tylko krwią tego, który ją przelewa.
10.POZNAŃSKANie kalajcie więc ziemi, którą będziecie zamieszkiwać. Krew kala bowiem ziemię, a nie ma dla tej ziemi innej ekspiacji, jak krew tego, który ją przelał.
11.WARSZ.PRASKANie będziecie dopuszczali do bezczeszczenia kraju, w którym wypadnie wam żyć. Krew zawsze bezcześci ziemię i nie można jej oczyścić ze zbrukania spowodowanego rozlewem krwi w żaden inny sposób, jak tylko przez krew tego, który jest sprawcą rozlewu krwi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie kalajcie ziemi, na której się znajdujecie, gdyż ta krew kala ziemię, a ziemia nie może być inaczej oczyszczoną od przelanej na niej krwi, jak tylko krwią tego, który ją przelał.
13.EIB.BIBLIA.2016Nie kalajcie ziemi, w której mieszkacie! Krew kala ziemię, na której została przelana. Za to skalanie nie przebłaga nic, poza krwią tego, który ją przelewa.