« 4Moj 35:4 4 Księga Mojżeszowa 35:5 4Moj 35:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeciw wschodu słunecznemu dwa tysiąca łokiet będzie, takież przeciw południu będzie dwa tysiąca, a k morzu, ktoreż patrzy na zapad słuńca, takaż miara będzie, a połnocna strona tymże czysłem dokona się i będzie miesto na pośrzodce, a sewnątrz przedmieście.
2.WUJEK.1923Ku wschodu będą dwa tysiące łokci, ku południu takież będą dwa tysiące: ku morzu téż, które patrzy na zachód słońca, taż miara będzie, a strona północna takimże kresem się skończy: a miasta będą w pośrodku, a za miasty przedmieścia.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż wymierzycie za każdem miastem dwa tysiące łokci na wschód słońca, na południe też dwa tysiące łokci, także na zachód dwa tysiące łokci, i na północy dwa tysiące łokci, a miasto w pośrodku będzie; takoweć będą przedmieścia miast ich.
4.GDAŃSKA.2017Odmierzycie również poza miastem dwa tysiące łokci po stronie wschodniej, po stronie południowej też dwa tysiące łokci, także po stronie zachodniej dwa tysiące łokci i po stronie północnej dwa tysiące łokci, a miasto będzie w środku. To będą pastwiska ich miast.
5.CYLKOWI wymierzycie za miastem po stronie wschodniej dwa tysiące łokci, i po stronie południowej - dwa tysiące łokci, i po stronie zachodniej - dwa tysiące łokci, i po stronie północnej - dwa tysiące łokci, a miasto pośrodku; takie będą wygony dla nich przy miastach.
6.KRUSZYŃSKIWymierzycie im poza miastem od strony wschodniej dwa tysiące łokci, od strony południowej dwa tysiące łokci, od strony zachodniej dwa tysiące łokci i od strony północnej dwa tysiące łokci; miasto będzie w pośrodku: takie będą ich pastwiska przy miastach.
7.MIESESOdmierzycie nazewnątrz miasta po stronie [,zwróconej] ku wschodowi – dwa tysiące łokci, po stronie południowej – dwa tysiące łokci, po stronie zachodniej – dwa tysiące łokci, i po stronie północnej – dwa tysiące łokci, – miasto zaś pośrodku. To będzie [należało] do nich [,jako] wygony miast.
8.TYSIĄCL.WYD5Odmierzcie poza miastem dwa tysiące łokci od strony wschodniej, dwa tysiące łokci od strony południowej, dwa tysiące łokci od strony zachodniej i dwa tysiące łokci od strony północnej, by samo miasto leżało w środku to będą pastwiska owych miast.
9.BRYTYJKAPoza miastem odmierzycie dwa tysiące łokci po stronie wschodniej, dwa tysiące łokci po stronie południowej, dwa tysiące łokci po stronie zachodniej i dwa tysiące łokci po stronie północnej, miasto zaś będzie w środku. To będą ich podmiejskie pastwiska.
10.POZNAŃSKAZa miastem od wschodu wymierzycie dwa tysiące łokci, i od południa, zachodu i północy [również] po dwa tysiące łokci; a samo miasto będzie się znajdowało pośrodku. Takie mają być ich pastwiska przy miastach.
11.WARSZ.PRASKAOdmierzycie na zewnątrz miasta dwa tysiące łokci od strony wschodniej, dwa tysiące łokci od strony południowej, dwa tysiące łokci od strony zachodniej i dwa tysiące łokci od strony północnej. Miasto będzie się znajdować w środku pastwisk. Tak będą wyglądały pastwiska otaczające ich miasta.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc za miastem wymierzycie po stronie wschodniej dwa tysiące łokci, po stronie południowej dwa tysiące łokci, po stronie zachodniej dwa tysiące łokci i po stronie północnej dwa tysiące łokci, a miasto będzie pośrodku. Takie będą dla nich przyległości przy miastach.
13.EIB.BIBLIA.2016Odmierzycie też na zewnątrz miasta - po stronie wschodniej, południowej, zachodniej i północnej - po dwa tysiące łokci, z miastem leżącym w środku, i to będą [również] ich pastwiska miejskie.