« 4Moj 35:7 4 Księga Mojżeszowa 35:8 4Moj 35:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ta miasta, ktoraż będą dana s jimienia synow israelskich od tych, ktorzyż więcej mają, więcej wzięto będzie, a ktorzyż mnie, ❬mnie❭. Wszytcy podle miary dziedzictwa swego dadzą miasta sługam kościelnym”.
2.WUJEK.1923A tych miast, które będą dane z dzierżaw synów Izraelowych, od tych, którzy więcéj mają, więcéj odjęto będzie, a którzy mniéj mają, mniéj, każdy według miary dziedzictwa swego, da miasta Lewitom.
3.GDAŃSKA.1881A miast, które dacie z dzierżaw synów Izraelskich, od tych, którzy więcej mają, więcej dacie, a od tych, którzy mniej mają, dacie mniej; każdy według miary dziedzictwa swego, które posiędzie, udzieli z miast swoich Lewitom.
4.GDAŃSKA.2017A miasta, które im dacie, będą pochodziły z posiadłości synów Izraela; od liczniejszego dacie więcej, a od mniej licznego dacie mniej; każdy da Lewitom ze swoich miast stosownie do otrzymanego dziedzictwa.
5.CYLKOWMiasta zaś które oddacie z posiadłości synów Israela - od licznych weźmiecie więcej, a od mniej licznych mniej; każde stosownie do posiadłości swojej, które zajmie, odda z miast swoich Lewitom."
6.KRUSZYŃSKICo do miast, jakie dacie na posiadanie synom Izraelowym, większej liczbie dacie większe, a mniejszej - mniejsze. Każdy stosownie do dziedzictwa swego, jakie otrzymał, odda ze swych miast Lewitom".
7.MIESESMiasta zaś, które oddacie z własności Synów Izraela: od licznego [liczniejszego] pokolenia weźmiecie więcej, a od [mniej licznego] nielicznego [pokolenia] weźmiecie mniej: każde [pokolenie] wedle dziedzictwa swojego, które nabędzie, – niech oddaje z swoich miast Lewitom”.
8.TYSIĄCL.WYD5Przy wyborze miast, które oddacie z dziedzictwa Izraelitów, weźmiecie z większego pokolenia większą ich liczbę, a z mniejszego mniejszą. Każde [pokolenie] winno odstąpić stosownie do otrzymanego dziedzictwa odpowiednią liczbę miast lewitom.
9.BRYTYJKALiczniejsze plemiona dadzą więcej, mniej liczne dadzą mniej miast, które dacie z posiadłości synów izraelskich. Według dziedzictwa, które każde plemię objęło w posiadanie, da ze swoich miast Lewitom.
10.POZNAŃSKAMiasta, które oddacie, będą pochodziły z dziedzictwa synów Izraela: od licznego pokolenia weźmiecie więcej [miast], od mniej licznego - mniej. Każde pokolenie odstąpi Lewitom swoje miasta odpowiednio do dziedzictwa, jakie otrzymało
11.WARSZ.PRASKAOdłączając owe miasta od dziedzictwa synów Izraela, weźmiecie więcej od tych pokoleń, które mają więcej, a mniej od tych, które mają mniej. Każdy odstąpi na rzecz lewitów tyle ze swych miast, na ile będzie pozwalała wielkość jego dziedzictwa.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś z miast, które oddacie z posiadłości synów Israela od licznych weźmiecie więcej, a od mniej licznych mniej; każde pokolenie odda Lewitom ze swoich miast stosownie do swojej posiadłości, którą zajmie.
13.EIB.BIBLIA.2016A co do liczby miast, które przekażecie Lewitom z posiadłości synów Izraela, to od plemion liczniejszych otrzymają ich oni więcej niż od plemion mniej licznych. Każde plemię przekaże Lewitom liczbę miast odpowiadającą wielkości swojego dziedzictwa.