« 4Moj 35:8 4 Księga Mojżeszowa 35:9 4Moj 35:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze Pan ku Mojżeszowi:
2.WUJEK.1923Rzekł Pan do Mojżesza:
3.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Mojżesza:
5.CYLKOWI oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
6.KRUSZYŃSKIPrzemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
7.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:
8.TYSIĄCL.WYD5Tak mówił dalej Pan do Mojżesza:
9.BRYTYJKAI przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
10.POZNAŃSKAI przemówił Jahwe do Mojżesza:
11.WARSZ.PRASKAPotem tak powiedział Jahwe do Mojżesza: Zwróć się do synów Izraela i powiedz im:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:
13.EIB.BIBLIA.2016Dalej PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: