« 2Moj 27:21 2 Księga Mojżeszowa 28:1 2Moj 28:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyłącz téż do siebie Aarona, brata twego, z synami jego, z pośrodku synów Izraelowych, aby mi urząd kapłański sprawowali: Aaron, Nadab i Abiu, Eleazar i Ithamar.
2.GDAŃSKA.1881A ty weźmij do siebie Aarona, brata twego, i syny jego z nim, z pośrodku synów Izraelskich, aby mi urząd kapłański odprawowali, Aaron, Nadab i Abiu, Eleazar, i Itamar, synowie Aaronowi.
3.GDAŃSKA.2017Przywołaj do siebie twego brata Aarona i wraz z nim jego synów, spośród synów Izraela, aby sprawowali dla mnie urząd kapłański: Aarona, Nadaba i Abihu, Eleazara i Itamara, synów Aarona.
4.CYLKOWA ty zbliż ku sobie Ahrona, brata twojego, i synów jego z nim, z pośród synów Israela, aby Mi go przysposobić na kapłana: Ahrona, Nadaba i Abihu, Elazara i Ithamara, synów Ahrona.
5.KRUSZYŃSKI"Poleć, aby zbliżył się do ciebie Aaron, twój brat i synowie jego z nim z pośród synów Izraela, aby był kapłanem dla mnie: Aaron, Nadab, Abichu, Eleazar i Ithamar, synowie Aarona.
6.MIESESA ty każ przystąpić do siebie bratu swemu Aronowi i synom jego z nim z pośród Synów Izraela gwoli piastowaniu Mi kapłaństwa: Aronowi [Ahărōn], oraz synom Arona Nadabowi, Ăbihūowi, Eleazarowi [El’azar] i Itamarowi.
7.TYSIĄCL.WYD5Ty zaś rozkaż bratu twemu, Aaronowi, i jego synom, wybranym spośród Izraelitów, podejść do ciebie, aby Mi służyli jako kapłani: Aaron oraz Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar, synowie Aarona.
8.BRYTYJKAA ty każ stanąć przed sobą spośród synów izraelskich Aaronowi, swemu bratu, i jego synom z nim, aby pełnił mi służbę kapłana: Aaron, Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar, synowie Aarona.
9.POZNAŃSKARozkaż zbliżyć się do siebie twemu bratu Aaronowi, a wraz z nim jego synom - spośród [innych] synów Izraela - by Aaron służył mi jako kapłan, a [także] Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar, synowie Aarona.
10.WARSZ.PRASKANiech przyjdzie do ciebie spośród synów Izraela twój brat Aaron wraz ze swymi synami: Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar oraz Itamar, synowie Aarona, niech Mi służą jako kapłani.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ty, spośród synów Israela zbliż do siebie twojego brata Ahrona oraz z nim jego synów, aby Mi go przysposobić na kapłana. Ahrona oraz Nadaba, Abihu, Elazara i Ithamara synów Ahrona.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie powiedz, aby - spośród Izraelitów - przybyli do ciebie Aaron, twój brat, a z nim jego synowie. Przygotujesz ich, to znaczy Aarona i jego synów: Nadaba i Abihu oraz Eleazara i Itamara, do sprawowania wobec Mnie służby kapłańskiej.