« 2Moj 28:10 2 Księga Mojżeszowa 28:11 2Moj 28:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Robotą sznicera i rzężących kamienie drogie, wyryjesz je imiony synów Izraelowych i osadzisz je we złote osadzenia.
2.GDAŃSKA.1881Robotą snycerzów, którzy kamienie rzezą, wyryjesz na obu kamieniach imiona synów Izraelskich, i osadzisz je we złote osadzenia.
3.GDAŃSKA.2017Tak jak rytownik, który wykuwa pieczęć, wyryjesz na obu kamieniach imiona synów Izraela i osadzisz je w złotych oprawach.
4.CYLKOWRobotą rytowników na kamieniu, rzeźbą pieczętarską, wyryjesz na obu kamieniach imiona synów Israela; obwiedzione plecionkami złotemi uczynisz je.
5.KRUSZYŃSKIGdy pracownik wykończy kamienie kosztowne, wyryjesz na dwóch kamieniach imiona synów Izraela i oprawę dookoła uczynisz dla nich złotą.
6.MIESESRobotą rytownika na kamieniu tak, jak się wyrzyna pieczęć, wyryjesz na obu kamieniach imiona synów Izraela, – obwiedzione osadami ze złota sporządzisz je.
7.TYSIĄCL.WYD5Jak się wykuwa w kamieniu i jak rytownik sporządza pieczęcie, tak wyryj i ty na obu kamieniach imiona synów Izraela i osadź je w złotych oprawach.
8.BRYTYJKAJak rytownik rznie pieczęcie, tak ty wyryjesz na obu kamieniach imiona synów izraelskich i otoczysz je oprawą ze złota.
9.POZNAŃSKASztuką rytownika wykonującego pieczęcie wyryj na obu kamieniach imiona synów Izraela. Ujmij je w oprawki ze złota.
10.WARSZ.PRASKAA zrobisz to tak, jak się tnie drogie kamienie, aby wykonać z nich pieczęcie; tak i ty wypiszesz na dwu kamykach imiona synów Izraela i umieścisz je w oprawach ze złota.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Robotą rytowników na kamieniu, rzeźbą pieczęci, wyryjesz na obu kamieniach imiona synów Israela; zrobisz je obwiedzione złotymi plecionkami.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITImiona te każesz wygrawerować niczym napisy na pieczęci, na obu kamieniach, polecając jednocześnie, by były otoczone oprawą ze złota.