« 2Moj 28:16 2 Księga Mojżeszowa 28:17 2Moj 28:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nasadzisz weń cztery rzędy kamienia. W pierwszym rzędzie będzie kamień Sardyus i Topazyus i Smaragd.
2.GDAŃSKA.1881I nasadzisz weń pełno kamienia, cztery rzędy kamienia, tym porządkiem: sardyjusz, topazyjusz i szmaragd w pierwszym rzędzie;
3.GDAŃSKA.2017I uczynisz w nim oprawy dla kamieni, cztery rzędy kamieni, w tym porządku: karneol, topaz i szmaragd w pierwszym rzędzie;
4.CYLKOWI nasadzisz weń wstawki z kamieni, cztery rzędy kamieni; rzędem: rubin, topaz, i szmaragd, - rząd jeden.
5.KRUSZYŃSKII wysadzisz go kamieniami, cztery rzędy kamieni. W pierwszym rzędzie będzie rubin, topaz i szmaragd;
6.MIESESNasadzisz go kamieniem wysadzanym w cztery rzędy kamieni, [a mianowicie] rząd: rubin, topaz i szmaragd – rzędem pierwszym;
7.TYSIĄCL.WYD5Umieścisz na nim cztery rzędy drogich kamieni: w jednym rzędzie rubin, topaz i szmaragd - rząd pierwszy,
8.BRYTYJKAOsadzisz na nim zestaw z drogich kamieni w czterech rzędach: pierwszy rząd to rubin, topaz i szmaragd;
9.POZNAŃSKAPrzystrój go drogimi kamieniami, ułożonymi w cztery rzędy. Rząd pierwszy : rubin, topaz i szmaragd - to jeden rząd.
10.WARSZ.PRASKABędzie wysadzany czterema rzędami drogich kamieni. W pierwszym rzędzie znajdą się rubin, topaz i szmaragd,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nasadzisz na niego wstawki z kamieni cztery rzędy kamieni, według następującego porządku: Rząd pierwszy rubin, topaz i szmaragd;
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKażesz na nim osadzić zestaw kamieni w czterech rzędach. W rzędzie pierwszym: rubin, topaz i szmaragd.