« 2Moj 28:17 2 Księga Mojżeszowa 28:18 2Moj 28:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923We wtórym Karbunkulus, Saphir i Jaspis.
2.GDAŃSKA.1881W drugim zasię rzędzie: karbunkuł, szafir, i jaspis.
3.GDAŃSKA.2017W drugim zaś rzędzie: karbunkuł, szafir i diament;
4.CYLKOWA rząd drugi - karbunkuł, szafir i beryl.
5.KRUSZYŃSKIw drugim rzędzie: karbunkuł, szafir i diament;
6.MIESESdrugi rząd: karbunkuł, szafir i jaspis,
7.TYSIĄCL.WYD5w drugim rzędzie granat, szafir i beryl,
8.BRYTYJKADrugi rząd to karbunkuł, szafir i beryl.
9.POZNAŃSKAA rząd drugi: malachit, szafir i diament.
10.WARSZ.PRASKAw drugim granat, szafir i beryl,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.rząd drugi karbunkuł, szafir i beryl;
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW rzędzie drugim: karbunkuł, szafir i beryl.