« 2Moj 28:22 2 Księga Mojżeszowa 28:23 2Moj 28:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dwa pierścienie złote, które przyprawisz przy obu końcach Racyonału:
2.GDAŃSKA.1881Uczynisz też do napierśnika dwa kolce złote, i przyprawisz te dwa kolce do obu krajów napierśnika.
3.GDAŃSKA.2017Do pektorału uczynisz też dwa złote pierścienie i przymocujesz te dwa pierścienie do obu jego rogów.
4.CYLKOWZrobisz téż do napierśnika dwa pierścienie złote, i przytwierdzisz dwa te pierścienie do dwóch końców napierśnika.
5.KRUSZYŃSKIZrobisz dla pektorału dwa złote pierścienie i umieścisz dwa pierścienie na dwóch końcach pektorału.
6.MIESESA do napierśnika sporządzisz dwa pierścienie ze złota i umieścisz oba te pierścienie na obu krańcach napierśnika,
7.TYSIĄCL.WYD5Uczynisz też do pektorału dwa złote pierścienie i przymocujesz oba te pierścienie na obu [górnych] końcach pektorału.
8.BRYTYJKAZrobisz też na napierśniku dwa złote pierścienie i przymocujesz te dwa pierścienie do dwóch końców napierśnika,
9.POZNAŃSKAPotem wykonaj do pektorału dwa złote pierścienie. Te dwa pierścienie przytwierdź do dwóch rogów pektorału
10.WARSZ.PRASKAU góry pektorału umocujesz dwa pierścienie ze złota, a dwa inne pierścienie umieścisz na dole.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zrobisz do napierśnika dwa złote pierścienie oraz przytwierdzisz te dwa pierścienie do dwóch końców napierśnika.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPolecisz przy tym zrobić, również na tym napierśniku, dwa złote pierścienie, które zostaną przymocowane do dwóch jego górnych rogów.