« 2Moj 28:28 2 Księga Mojżeszowa 28:29 2Moj 28:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie nosił Aaron imiona synów Izraelowych w Racyonale sądu na piersiach swoich, gdy będzie wchodził do świątnice na pamiątkę przed Panem na wieki.
2.GDAŃSKA.1881I będzie nosił Aaron imiona synów Izraelskich na napierśniku sądu, na piersiach swych, gdy będzie wchodził do świątnicy, na pamiątkę ustawiczną przed Panem.
3.GDAŃSKA.2017I Aaron będzie nosił imiona synów Izraela na pektorale wyrokowania, na swych piersiach, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego, na wieczną pamiątkę przed PANEM.
4.CYLKOWI będzie nosił Ahron imiona synów Israela na napierśniku wyrocznym, na sercu swojém, gdy będzie wchodził do świątyni, na pamiątkę przed Wiekuistym, ustawiczną.
5.KRUSZYŃSKII będzie nosił Aaron imiona synów Izraelowych na pektorale sądowym, na swojem sercu zawsze na pamiątkę, gdy będzie wchodził do świątyni przed oblicze Boże.
6.MIESESA Aron niech nosi imiona Synów Izraela na napierśniku wyrocznym nad sercem swojem, gdy będzie wchodził do Świątyni – na pamiątkę przed Wiekuistym zawsze.
7.TYSIĄCL.WYD5W ten sposób Aaron będzie nosił imiona synów Izraela, wypisane na pektorale do radzenia się wyroczni, na swym sercu, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego, aby [o nich] pamiętał przed Panem ustawicznie.
8.BRYTYJKAAaron będzie nosił imiona synów izraelskich na napierśniku wyrocznym na swoim sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego, ku stałej pamięci przed Panem.
9.POZNAŃSKAAaron będzie więc nosił imiona synów Izraela na pektorale [do] wyrokowania na swoim sercu, na wieczną pamiątkę przed Jahwe, ilekroć będzie wstępował do miejsca Świętego.
10.WARSZ.PRASKAI tak oto Aaron, wychodząc do świątyni, będzie miał na swym sercu imiona synów Izraela, wypisane na Pektorale Wyroków ku wiecznej pamięci przed obliczem Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Ahron, kiedy będzie wchodził do świętych miejsc, będzie nosił na ustawiczną pamiątkę przed WIEKUISTYM imiona synów Israela na swoim sercu, na napierśniku wyrocznym.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób Aaron będzie nosił imiona synów Izraela na napierśniku sądu na swoim sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego, aby przed obliczem PANA stale o nich pamiętać.