« 2Moj 28:2 2 Księga Mojżeszowa 28:3 2Moj 28:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będziesz mówił wszystkim mądrego serca, którem napełnił duchem umiejętności, aby uczynili szaty Aaronowi, w którychby mi poświęcony służył.
2.GDAŃSKA.1881Ty się też rozmówisz z każdym umiejętnym rzemieślnikiem, któregom napełnił Duchem mądrości, aby urobili szaty Aaronowi na poświęcenie jego, aby mi urząd kapłański odprawował.
3.GDAŃSKA.2017Porozmawiasz też ze wszystkimi zdolnymi rzemieślnikami, których napełniłem duchem mądrości, aby wykonali szaty dla Aarona na jego poświęcenie, aby mi sprawował urząd kapłański.
4.CYLKOWTy téż rozmówisz się z wszystkimi mądrymi sercem, których napełniłem duchem mądrości, - aby zrobili szaty Ahronowi, aby go poświęcić, aby Mi go przysposobić na kapłana.
5.KRUSZYŃSKIZwrócisz się do wszystkich ludzi uzdolnionych, których napełniłem duchem mądrości, oni wykonają szaty dla Aarona, aby go poświęcić na kapłana dla mnie.
6.MIESESI ty rzekniesz do wszystkich mądrych na umyśle, kogo napełniłem duchem mądrości, ażeby sporządzili szaty Arona dla wyświęcenia go – gwoli piastowaniu Mi kapłaństwa.
7.TYSIĄCL.WYD5Porozmawiaj ze wszystkimi wybitnymi rękodzielnikami, których wyposażyłem w zmysł piękna, aby sporządzili szaty dla Aarona, by poświęcony służył Mi w nich jako kapłan.
8.BRYTYJKAPorozmawiaj też ze wszystkimi wprawionymi w rzemiośle, których obdarowałem duchem mądrości, aby zrobili szaty dla Aarona, by wyświęcony pełnił mi służbę jako kapłan.
9.POZNAŃSKAZawrzyj porozumienie ze wszystkimi ludźmi uzdolnionymi, których natchnąłem duchem umiejętności. Niech uszyją Aaronowi szaty dla poświęcenia go, by mi służył jako kapłan.
10.WARSZ.PRASKAZwrócisz się do wszystkich rzemieślników najzdolniejszych i obdarzonych przeze Mnie poczuciem piękna. Oni to wykonają szaty dla Aarona, by mógł być przeznaczony na służbę kapłańską dla Mnie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Również ty się rozmówisz ze wszystkimi mądrymi sercem, których napełniłem Duchem mądrości, by zrobili szaty Ahronowi, aby go poświęcić oraz przysposobić Mi go na kapłana.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW związku z tym porozmawiasz ze wszystkimi ludźmi wprawnymi w rzemiośle, których obdarzyłem odpowiednimi zdolnościami, i zlecisz im przygotowanie szat dla Aarona, dla jego wyświęcenia i przygotowania do sprawowania wobec Mnie służby kapłańskiej.