« 2Moj 28:34 2 Księga Mojżeszowa 28:35 2Moj 28:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A w tę szatę będzie się obłóczył Aaron w odprawowaniu służby, żeby słyszano dźwięk, kiedy wchodzi i wychodzi z świątnice przed obliczem Pańskiem, i nie umarł.
2.GDAŃSKA.1881A będzie to miał na sobie Aaron przy posługiwaniu, aby słyszany był dźwięk jego, gdy będzie wchodził do świątnicy przed Pana, i gdy zaś wychodzić będzie, żeby nie umarł.
3.GDAŃSKA.2017I Aaron będzie to miał na sobie podczas służby, aby słychać było jego dźwięk, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego przed PANA i gdy będzie wychodzić, żeby nie umarł.
4.CYLKOWA będzie to miał na sobie Ahron podczas służby, aby słyszany był dźwięk od niego, gdy będzie wchodził do świątyni przed oblicze Wiekuistego, i gdy będzie wychodził, aby nie umarł.
5.KRUSZYŃSKIAaron się ubierze dla spełnienia służby i będzie słyszany jego głos, gdy będzie wchodził do świątyni przed oblicze Boże i gdy będzie wychodził i nie umrze.
6.MIESESNiech go Aron ma na sobie w czasie służby, ażeby się dźwięk rozlegał jego, gdy będzie wchodził do Świątyni przed Wiekuistego i gdy będzie wychodził, ażeby nie umierał.
7.TYSIĄCL.WYD5I będzie miał ją na sobie Aaron podczas pełnienia służby, aby słyszano dźwięk, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego przed oblicze Pana i gdy będzie wychodził - ażeby nie umarł.
8.BRYTYJKAAaron będzie to miał na sobie podczas pełnienia służby, aby słychać było dźwięk wokół niego, gdy będzie wchodził do miejsca świętego przed Pana i gdy będzie wychodził, aby nie umarł.
9.POZNAŃSKAAaron będzie wkładał meil przy pełnieniu służby. Jego dźwięk będzie się rozlegał, gdy [Aaron] będzie wchodził przed oblicze Jahwe do miejsca Świętego, i gdy będzie wychodził stamtąd, a nie umrze.
10.WARSZ.PRASKABędzie je nosił Aaron podczas pełnienia służby. Głos dzwonków będzie słyszany przy wchodzeniu [Aarona] do Miejsca Świętego przed oblicze Jahwe i przy jego wychodzeniu stamtąd; inaczej umarłby.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To będzie miał na sobie Ahron podczas służby, by był słyszany dźwięk od niego, kiedy będzie wchodził do świętych miejsc, przed oblicze WIEKUISTEGO i kiedy będzie wychodził; by nie umarł.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPłaszcz ten będzie Aaron nosił na sobie podczas służby, aby było słychać, kiedy wchodzi do miejsca świętego przed oblicze PANA i kiedy stamtąd wychodzi, aby nie umarł.