« 2Moj 32:35 2 Księga Mojżeszowa 33:1 2Moj 33:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: Idź, rusz się z tego miejsca, ty i lud twój, któryś wywiódł z ziemie Egipskiéj do ziemie, którąm przysiągł Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, mówiąc: Nasieniu twemu dam ją.
2.GDAŃSKA.1881Potem mówił Pan do Mojżesza: Idź, rusz się stąd, ty i lud, któryś wywiódł z ziemi Egipskiej, do ziemi, o którąm przysiągł Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, mówiąc: Nasieniu twemu dam ją.
3.GDAŃSKA.2017Potem PAN mówił do Mojżesza: Idź, wyrusz stąd, ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu, do ziemi, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Dam ją twemu potomstwu.
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Idź, wyrusz ztąd, - ty i lud, który wywiodłeś z ziemi Micraim, - do ziemi, którą zaprzysiągłem Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi, mówiąc: potomstwu twojemu oddam ją.
5.KRUSZYŃSKIRzekł Pan do Mojżesza: "Idź, wyrusz stąd ty i lud, który wyprowadziłeś z Egiptu, do ziemi, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, mówiąc: Potomstwu twemu dam ją.
6.MIESESPotem rzekł Wiekuisty do Mojżesza, „Pójdź, wyjdź stąd ty i lud ten, który wywiodłeś z Kraju Egipskiego, – do Kraju, o którym przysiągłem Abrahamowi, Izakowi i Jakóbowi, mówiąc: „Potomstwu twemu oddam go”, –
7.TYSIĄCL.WYD5Potem zaś rzekł Pan do Mojżesza: Idź, i wyrusz stąd ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, do ziemi, którą obiecałem pod przysięgą Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Dam ją twojemu potomstwu.
8.BRYTYJKAPotem rzekł Pan do Mojżesza: Idź, wyrusz stąd, ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, do ziemi, którą pod przysięgą obiecałem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Dam ją potomstwu twojemu;
9.POZNAŃSKAA Jahwe tak przemówił do Mojżesza: - Ruszaj! Wraz z ludem, który wywiodłeś z ziemi egipskiej, odejdź stąd do tej ziemi, którą pod przysięgą obiecałem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: "Dam ją twemu potomstwu".
10.WARSZ.PRASKAJahwe powiedział do Mojżesza: idź, ruszajcie stąd, ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Idź do kraju, który pod przysięgą przyrzekłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, kiedy to powiedziałem, że dam go twojemu potomstwu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem WIEKUISTY powiedział do Mojżesza: Idź, wyrusz stąd, ty oraz lud, który wyprowadziłeś z Micraim do ziemi, którą zaprzysiągłem Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi, mówiąc: Oddam ją twojemu potomstwu.
12.EIB.BIBLIA.2016PAN przemówił jeszcze do Mojżesza: Idź, wyrusz stąd, ty i lud, który wywiodłeś z ziemi egipskiej. Idźcie do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, gdy powiedziałem, że dam ją ich potomstwu.