« 2Moj 33:1 2 Księga Mojżeszowa 33:2 2Moj 33:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poślę przesłańca twego Anioła, abym wyrzucił Chananejczyka, i Amorrejczyka, i Hetejczyka, i Pherezejczyka, i Hewejczyka, i Jebuzejczyka:
2.GDAŃSKA.1881I poślę przed tobą Anioła, i wyrzucę Chananejczyka, Amorejczyka, i Hetejczyka, i Ferezejczyka, Hewejczyka, i Jebuzejczyka.
3.GDAŃSKA.2017Poślę przed tobą Anioła i wyrzucę Kananejczyka, Amorytę, Chetytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę;
4.CYLKOWI poszlę przed tobą anioła, i wypędzę Kanaanejczyka, Emorejczyka, Chittejczyka i Peryzejczyka, Chiwitę i Jebusytę.
5.KRUSZYŃSKIPoślę przed tobą anioła, a wypędzi Kanaanejczyka, Amorejczyka, Hittytę, Ferezejczyka, Hewejczyka i Jebuzejczyka.
6.MIESESa Ja wyślę przed tobą anioła i wypędzę Kănaănejczyka, Ěmorejczyka, Chittejczyka, Pěrizzejczyka, Chiwwejczyka i Jěbusejczyka, –
7.TYSIĄCL.WYD5I wyślę przed tobą anioła, i wypędzę Kananejczyka, Amorytę, Chittytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę.
8.BRYTYJKAI poślę przed tobą anioła, i wypędzę Kananejczyka, Amorejczyka, Chetejczyka, Peryzyjczyka, Chiwwijczyka i Jebuzejczyka,
9.POZNAŃSKAWyślę przed tobą anioła i wygonię Kanaanitów, Amorytów, Chittytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebuzytów;
10.WARSZ.PRASKAPoślę przed tobą anioła i wypędzę Kananejczyków, Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebuzytów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Poślę przed tobą anioła i wypędzę Kanaanejczyka, Emoryjczyka, Chittejczyka i Peryzejczyka, Chiwitę i Jebusytę.
12.EIB.BIBLIA.2016Ja natomiast poślę przed tobą anioła i wypędzę Kananejczyków, Amorytów, Chetytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów.