« Eze 20:49 Księga Ezechiela 21:1 Eze 21:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stała się mowa Pańska do mnie, rzekąc :
2.GDAŃSKA.1881I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I doszło do mnie słowo PANA mówiące:
4.CYLKOW(21:6) I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc:
5.TYSIĄCL.WYD5Pan skierował do mnie te słowa:
6.BRYTYJKA(21:6) I doszło mnie słowo Pana tej treści:
7.POZNAŃSKA(20:6) Jahwe przemówił do mnie w te słowa:
8.WARSZ.PRASKAPan przemówił do mnie w te słowa:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:6) Więc doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(21:6) PAN skierował do mnie Słowo tej treści: