« Eze 21:15 Księga Ezechiela 21:16 Eze 21:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zaostrz się, idź na prawą lub na lewą stronę, gdziekolwiek jest chuć oblicza twego.
2.GDAŃSKA.1881Zbierz się mieczu, udaj się na prawo i na lewo, gdziekolwiek jest chęć twarzy twojej.
3.GDAŃSKA.2017Zbierz się, mieczu, udaj się w prawo i w lewo, dokądkolwiek twoja twarz jest zwrócona.
4.CYLKOW(21:21) Zbierz się na prawo, uderzaj na lewo, dokądkolwiek ostrze twe przeznaczone!
5.TYSIĄCL.WYD5Uderzaj w prawo i lewo, dokądkolwiek ostrze twoje jest skierowane.
6.BRYTYJKA(21:21) Ukaż swoją ostrość, bij w prawo, potem zwróć się w lewo, dokądkolwiek jest skierowane twoje ostrze!
7.POZNAŃSKA(20:21) Pokaż swoją ostrość po prawej, zajmij miejsce po lewej, tam gdzie winno zwrócić się twe ostrze.
8.WARSZ.PRASKAPokaż więc, że jesteś ostry, uderzaj i z prawa, i z lewa, ruszaj naprzód za ostrzem twoim!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:21) Zbierz się na prawo, uderzaj w lewo, dokądkolwiek jest przeznaczone twoje ostrze!
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(21:21) Tnij ostro! Tnij w prawo! Wbijaj! Tnij w lewo! Tnij, gdziekolwiek zwraca się twe ostrze!