« Eze 21:1 Księga Ezechiela 21:2 Eze 21:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu człowieczy! postaw oblicze twoje ku Jeruzalem a krop na świątynię i prorokuj przeciwko ziemi Izraelskiéj.
2.GDAŃSKA.1881Synu człowieczy! obróć twarz swoję ku Jeruzalemowi, a krop jako rosą przeciwko miejscom świętym, i prorokuj przeciwko ziemi Izraelskiej,
3.GDAŃSKA.2017Synu człowieczy, odwróć swoją twarz w stronę Jerozolimy i krop swoją mowę ku świętym miejscom, i prorokuj przeciwko ziemi Izraela;
4.CYLKOW(21:7) Synu człowieczy! zwróć oblicze swe ku Jerozolimie, a zwiastuj o świątyniach, i prorokuj o ziemi israelskiej,
5.TYSIĄCL.WYD5Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Jerozolimie. Skieruj swą mowę przeciwko miejscom świętym i prorokuj przeciwko ziemi izraelskiej!
6.BRYTYJKA(21:7) Synu człowieczy! Zwróć swoje oblicze przeciwko Jeruzalemowi i zwiastuj przeciwko jego świątyni, i prorokuj przeciwko ziemi izraelskiej.
7.POZNAŃSKA(20:7) - Synu człowieczy, zwróć swą twarz ku Jerozolimie i przemów przeciw jej Świątyni, i prorokuj przeciw ziemi Izraela.
8.WARSZ.PRASKASynu człowieczy, zwróć swoje oblicze w stronę Jerozolimy i zacznij prorokować przeciwko jej Przybytkowi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:7) Synu człowieka! Zwróć swoje oblicze ku Jeruszalaim oraz rozlewaj swą mowę o miejscach świętych; prorokuj o ziemi israelskiej.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(21:7) Synu człowieczy! Skieruj wzrok ku Jerozolimie i przemów o jej świątyni. Prorokuj przeciw ziemi Izraela.