« Eze 21:29 Księga Ezechiela 21:30 Eze 21:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wróć się do pochew twoich: na miejscu, na któremeś stworzony, w ziemi narodzenia twego sądzić cię będę.
2.GDAŃSKA.1881Schowaj jednak miecz do pochew jego; na miejscu, na któremeś spłodzona, w ziemi mieszkania twego, sądzić cię będę.
3.GDAŃSKA.2017Schowaj jednak miecz do pochwy. Będę cię sądził w miejscu, gdzie zostałeś stworzony, w ziemi twego pochodzenia.
4.CYLKOW(21:35) Czyżby cofnąć się miał do pochew swoich? Na miejscu gdzieś zrodzony, na ziemi z której pochodzisz sądzić cię będę.
5.TYSIĄCL.WYD5Schowaj go jednak do pochwy! W miejscu, gdzie zostałeś stworzony, i w kraju, gdzie się zrodziłeś, będę cię sądził.
6.BRYTYJKA(21:35) Włóż go do pochwy. W miejscu, gdzie zostałeś stworzony, w ziemi twojego pochodzenia będę cię sądził.
7.POZNAŃSKA(20:35) wróć do pochwy! Będę cię sądził na miejscu, gdzie byłeś stworzony, w ziemi twojego pochodzenia.
8.WARSZ.PRASKALecz ty schowaj swój miecz do pochwy, pragnę cię bowiem sądzić tam, gdzie zostałeś stworzony, w kraju, w którym się urodziłeś.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:35) Czyżby miał się cofnąć do swoich pochew? Będę cię sądził w miejscu na którym zostałeś zrodzony, na ziemi z której pochodzisz.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(21:35) Włóż go do pochwy! W miejscu, gdzie powstałeś, w kraju pochodzenia - tam będę cię sądził!