« Eze 21:3 Księga Ezechiela 21:4 Eze 21:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A dlatego żem zabił w tobie sprawiedliwego i niezbożnego, przeto wynidzie miecz mój z pochew swoich na wszelkie ciało od południa aż na północy,
2.GDAŃSKA.1881Abym tedy wyciął z ciebie sprawiedliwego, i niezbożnego, przeto wynijdzie miecz mój z pochew swoich na wszelkie ciało od południa aż ku północy.
3.GDAŃSKA.2017Ponieważ wytnę spośród ciebie sprawiedliwego i bezbożnego, mój miecz wyjdzie ze swej pochwy przeciwko wszelkiemu ciału od południa do północy.
4.CYLKOW(21:9) Przeto, że wytępić chcę z pośród ciebie sprawiedliwych i niegodziwych, niechaj wyjdzie miecz Mój z pochew swoich przeciw wszelkiemu ciału od południa ku północy.
5.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ wytnę spośród ciebie sprawiedliwego i grzesznika, dlatego miecz mój wydobyty zostanie z pochwy na wszelkie ciało od południa aż do północy.
6.BRYTYJKA(21:9) Ponieważ wytępię spośród ciebie sprawiedliwego i bezbożnego, dlatego mój miecz wyjdzie ze swojej pochwy przeciwko wszelkiemu ciału od południa do północy,
7.POZNAŃSKA(20:9) Ponieważ chcę wyniszczyć w tobie sprawiedliwego i grzesznika, dlatego mój miecz wyjdzie z pochwy przeciw wszelkiemu ciału od południa aż po północ.
8.WARSZ.PRASKAPonieważ postanowiłem wytracić wszystkich twoich – zarówno sprawiedliwych, jak i bezbożnych – dlatego dobędę z pochwy mojego miecza przeciwko wszelkiej istocie żywej, od południa aż na północ.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(21:9) Więc dlatego, że chcę wytępić spośród ciebie niesprawiedliwych i bezbożnych, niech Mój miecz wyjdzie z swoich pochew przeciw wszelkiej cielesnej naturze, od południa aż do północy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(21:9) A ponieważ ich wybiję, to wydobędę mój miecz z pochwy także przeciw wszystkiemu, co żyje - od południa na północ.