« Psal 43:3 Księga Psalmów 43:4 Psal 43:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(42:4) I wnidę ku ołtarzowi bożemu, ku Bogu, jenże uwiesieli młodość moję. (42:5a) Spowiadać ci sie będę w gęśloch, Boże, Boże moj.
2.PS.PUŁAWSKI(42:4) I wnidę ku ołtarzowi bożemu, ku Bogu, jenże uwiesielił młodość moję (42:5a) Chwalić cie będę w gęślech, Boże, Boże moj.
3.WUJEK.1923I wnidę do ołtarza Bożego: do Boga, który uwesela młodość moję: będęć wyznawał na cytrze: Boże, Boże mój!
4.GDAŃSKA.1881Abym przystąpił do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej; i będę cię wysławiał na harfie, o Boże, Boże mój!
5.GDAŃSKA.2017Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, mojego wesela i radości; będę cię wysławiał na harfie, Boże, mój Boże.
6.PS.BYCZ.1854Tedy-przystąpię do ołtarza Boga, do Boga radośnego pociechy-mojéj; tedy będę-chwalił-Cię z-harfą, o-Boże, Boże-mój!
7.GÖTZE.1937Abym mógł przystąpić do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moją radością i rozkoszą, i uwielbiać Cię będę na lutni, o Boże, Boże mój!
8.CYLKOWAbym przyszedł do ołtarza Pana, do Pana radości i wesela mojego i dziękczynił Ci lutnią Panie, Panie mój.
9.KRUSZYŃSKII wnijdę przed ołtarz Boży, do Boga wesela - radości mej, i będę Cię wysławiał na harfie, Boże, Boże mój!
10.ASZKENAZY I dojdę do ołtarza bożego, do wszechpotęgi radosnego upojenia mego i sławić Cię będę do harfy, Boże, Boże mój!
11.SZERUDAabym mógł przystąpić do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej, i wysławiał Cię na cytrze, Boże, Boże mój!
12.TYSIĄCL.WYD1(42:4) I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest weselem i radością moją, i będę Cię chwalił przy harfie, Boże, Boże mój!
13.TYSIĄCL.WYD5I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem. Radośnie będę Cię chwalił przy wtórze harfy, Boże, mój Boże!
14.BRYTYJKAWtedy przystąpię do ołtarza Bożego, Do Boga wesela i radości mojej, I będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże, mój!
15.POZNAŃSKAA przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, mojej radości i mego wesela; wtedy wysławiać Cię będę przy dźwiękach harfy, o Boże, Boże mój!
16.WARSZ.PRASKAPragnę przystąpić do ołtarza Bożego, do Boga, który jest radością i weselem moim. Będę Cię uwielbiał przy dźwiękach lutni, Boże mój, Boże!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abym przyszedł do ołtarza prawdziwego Boga, do Boga radości i mojego wesela, oraz lutnią składał Ci dziękczynienie, Boże, Boże mój!
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy przystąpię do Twego ołtarza, Do Boga mojej radości i wesela, I będę Cię, Boże - mój Boże - wysławiał na cytrze!