« Psal 43:4 Księga Psalmów 43:5 Psal 44:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(42:5b) Przecz jeś smętna, dusze moja, i przecz mie mącisz? (42:6) Pwaj w Boga, boć sie jeszcze spowiadać będę ❬jemu❭; zbawienie oblicza mego i Bog moj.
2.PS.PUŁAWSKI(42:5b) Przecz jeś smętna, dusza moja, i przecz mie mącisz? (42:6) Pwaj w Boga, boć sie jeszcze będę spowiadać jemu; zbawienie oblicza mego i Bog moj.
3.WUJEK.1923Czemuś smutna, duszo moja? a czemu mię trwożysz? Miéj nadzieję w Bogu: albowiem mu jeszcze wyznawać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój.
4.GDAŃSKA.1881Przeczże się smucisz, duszo moja, a przecz trwożysz sobą we mnie? Czekaj na Boga, albowiem go jeszcze będę wysławiał, gdyż on jest wielkiem zbawieniem twarzy mojej, i Bogiem moim.
5.GDAŃSKA.2017Czemu się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę go wysławiał, gdyż on jest zbawieniem mego oblicza i moim Bogiem.
6.PS.BYCZ.1854Czemu korzysz-się, duszo-moja, i-czemu niepokoisz-się we-mnie? miéj-nadzieję w-Bogu; bo jeszcze będę-chwalił-Go; On zupełném zbawieniem spojrzenia-mego, i-Bogiem-moim.
7.GÖTZE.1937Czemu się smucisz, duszo moja, i jesteś zatrwożona we mnie? Ufnie wyczekuj Boga, albowiem jeszcze dziękować Mu będę, Jemu, zbawieniu memu i Bogu memu.
8.CYLKOWCzemużeś zgnębiona duszo moja i zawodzisz we mnie, miéj ufność w Panu, bo jeszcze dziękczynić będę Mu, zbawieniu oblicza mego, Panu mojemu.
9.KRUSZYŃSKIDlaczego smucisz się duszo moja, i dlaczego trwożysz się we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę - zbawienie twarzy mej i Boga mego.
10.ASZKENAZY Czemuż się poniżasz duszo ma i czemuż huczysz nademną, ufnie spoglądaj ku Bogu, gdyz jeszcze sławić Go będę za pełne wybawienie mego, z Bogiem mym zjednoczonego oblicza!
11.SZERUDACzemu się smucisz, duszo moja, i czemu się trwożysz we mnie? Ufnie oczekuj Boga, gdyż jeszcze wyznawać Go będę, że On jest zbawieniem moim i Bogiem moim.
12.TYSIĄCL.WYD1(42:5) Duszo ma, czemuś zgnębiona i czemu miotasz się we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: zbawienie mego oblicza i mojego Boga.
13.TYSIĄCL.WYD5Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.
14.BRYTYJKACzemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!
15.POZNAŃSKACzemuś strapiona, duszo moja, czemu się trwożysz we mnie? Miej nadzieję w Bogu! Jeszcze Go będę wielbił jako zbawienie moje i Boga mego.
16.WARSZ.PRASKADlaczego więc się smucisz, moja duszo, i czemu napełniasz mnie trwogą? Zaufaj Bogu! Jeszcze Mu będę dziękował, bo jest Zbawicielem i Panem moim.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu jesteś zgnębiona moja duszo i czemu we mnie zawodzisz? Miej ufność w Bogu, gdyż jeszcze będę Mu dziękował, dziękował mojemu Bogu za zbawienie mojej osoby.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDlaczego rozpaczasz, ma duszo, I dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił, On moim wybawieniem i On moim Bogiem!