« Przys 24:12 Księga Przysłów 24:13 Przys 24:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jedz miód, synu mój! bo dobry jest, i plastr najsłodszy gardłu twojemu.
2.GDAŃSKA.1881Jedz miód, synu mój! bo dobry, i plastr słodki podniebieniu twemu;
3.GDAŃSKA.2017Synu mój, jedz miód, bo jest dobry, i plaster miodu słodki dla twojego podniebienia.
4.KRAMSTUCKJedz, mój synu, miód, gdyż on dobry, patokę, gdyż ona słodką twemu podniebieniu.
5.CYLKOWPożywaj, synu mój, miód, gdyż smaczny jest, a patokę, gdyż słodka dla podniebienia twojego.
6.TYSIĄCL.WYD5Synu, jedz miód, bo jest dobry, plaster miodu jest dobry na podniebienie.
7.BRYTYJKASynu mój, jedz miód, bo jest dobry, słodki jest plaster miodu dla twojego podniebienia;
8.POZNAŃSKAJedz miód, synu mój, bo dobry jest. Plaster miodu słodki jest dla podniebienia.
9.WARSZ.PRASKAJedz miód, synu mój, bo jest dobry, plaster miodu słodki jest dla podniebienia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój synu, spożywaj miód, bo jest smaczny, i samospływający miód, gdyż jest słodki dla twego podniebienia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJedz, mój synu, miód, bo jest dobry, słodki jest plaster miodu dla twego podniebienia.