« Przys 24:33 Księga Przysłów 24:34 Przys 25:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aż ci przyjdzie jako poseł ubóstwo, a żebractwo jako mąż zbrojny.
2.GDAŃSKA.1881A wtem ubóstwo twoje przyjdzie jako podróżny, a niedostatek twój jako mąż zbrojny.
3.GDAŃSKA.2017A twoje ubóstwo przyjdzie jak podróżny, a niedostatek – jak mąż uzbrojony.
4.KRAMSTUCKA nadejdzie jak szybkobieg twe ubóstwo, twój niedostatek jak mąż uzbrojony."
5.CYLKOWAż nadchodzi jako włóczęga ubóstwo twoje, a niedostatek twój jako tarczą zbrojny.
6.TYSIĄCL.WYD5a przyjdzie na ciebie nędza jak ktoś bezczelny i niedostatek jak rozbójnik.
7.BRYTYJKAA wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż.
8.POZNAŃSKAa oto ubóstwo zbliża się jak zbój i niedostatek jak mąż zbrojny.
9.WARSZ.PRASKAa przyjdzie do ciebie nędza jak włóczęga i w biedzie się znajdziesz jak najgorszy żebrak.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a wtedy twoje ubóstwo nadejdzie jak włóczęga, a twój niedostatek jak zbrojny w tarczę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITa ubóstwo nadciągnie jak włóczęga i niedostatek jak uzbrojony złodziej.