« 2Krl 21:3 2 Księga Królewska 21:4 2Krl 21:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa naczynił ołtarzow w domu bożem, o niemże rzekł Pan: „W Jerusalemie położę jimię me”.
2.WUJEK.1923I nabudował ołtarzów w domu Pańskim, o którym mówił Pan: W Jeruzalem położę imię moje.
3.GDAŃSKA.1881Pobudował też ołtarze w domu Pańskim, o którym powiedział był Pan: W Jeruzalemie położę imię moje.
4.GDAŃSKA.2017Zbudował też ołtarze w domu PANA, o którym PAN powiedział: W Jerozolimie umieszczę swoje imię.
5.CYLKOWZbudował również ołtarze w przybytku Wiekuistego, o którym wszak wyrzekł Wiekuisty: W Jerozolimie ustanowię imię moje.
6.KRUSZYŃSKIZbudował ołtarze w domu Bożym, o którym Bóg mówił: "W Jeruzalem umieściłem imię Boże".
7.TYSIĄCL.WYD5Zbudował również ołtarze w świątyni Pańskiej, o której Pan powiedział: W Jeruzalem umieszczam moje imię.
8.BRYTYJKAZbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której powiedział Pan: W Jeruzalemie umieszczę moje imię.
9.POZNAŃSKAWybudował ołtarze w Świątyni Jahwe, o której powiedział Jahwe: W Jerozolimie umieszczę moje Imię.
10.WARSZ.PRASKANawet w świątyni Jahwe zbudował ołtarze, mimo że Jahwe powiedział [o tym mieście]: W Jerozolimie przebywać będzie moje imię.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zbudował również ołtarze w Domu WIEKUISTEGO, o którym WIEKUISTY powiedział: Moje Imię ustanowię w Jeruszalaim;
12.EIB.BIBLIA.2016i pobudował ołtarze w świątyni PANA, o której PAN powiedział: W Jerozolimie złożę moje imię.