« 2Sam 19:37 2 Księga Samuela 19:38 2Sam 19:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł mu król: Niechże zemną jedzie Chamaam, a ja mu uczynię, cokolwiek się tobie podoba, i wszystko, czego żądać będziesz odemnie, uprosisz.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł król: Niechże ze mną idzie Chymham, a ja mu uczynię, co dobrego będzie w oczach twoich; nadto, cokolwiek żądać będziesz ode mnie, toć uczynię.
3.GDAŃSKA.2017Król odpowiedział: Niech idzie ze mną Kimham, a ja mu uczynię to, co będzie dobre w twoich oczach. A czegokolwiek będziesz sobie życzył ode mnie, to uczynię.
4.CYLKOW(19:39) I odpowiedział król: Niechaj tedy pójdzie zemną Kimham; uczynię mu co za dobre uznasz, wszystko też czegobyś zażądał odemnie uczynię ci.
5.KRUSZYŃSKI(19:39) Odrzekł król: "Kimham przeprawi się zemną i uczynię dlań wszystko, co się wyda słusznym w oczach moich i wszystko, czegokolwiek zażąda odemnie, dla niego spełnię".
6.TYSIĄCL.WYD5Król oświadczył: Niech idzie ze mną Kimham! Uczynię mu, co ci się wydaje słuszne. Uczynię ci wszystko, czegokolwiek ode mnie zapragniesz.
7.BRYTYJKAI odpowiedział król: Niech tedy pójdzie ze mną Kimham, a ja uczynię mu, co uznasz za dobre, i wszystko, czego sobie życzyć będziesz ode mnie, uczynię dla ciebie.
8.POZNAŃSKA(19:39) Król odpowiedział: - Niech idzie ze mną Kimham, a ja uczynię dla niego, co uznasz za słuszne. Wypełnię wszystko, o cokolwiek mnie poprosisz.
9.WARSZ.PRASKA(19:39) Powiedział tedy król: Dobrze, niech idzie ze mną Kimham, a ja uczynię dla niego wszystko, czego tylko ty zechcesz. Uczynię również dla ciebie wszystko, czego tylko zapragniesz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:39) A król odpowiedział: Niech więc pójdzie ze mną Kimham; uczynię mu, co uznasz za dobre; uczynię ci też wszystko, czego ode mnie zażądasz!
11.EIB.BIBLIA.2016Król odpowiedział: Dobrze, niech przeprawi się ze mną Kimham, a ja uczynię dla niego to, co uznasz za słuszne. Ponadto spełnię wszystko, czego sobie ode mnie zażyczysz.