« 2Sam 19:3 2 Księga Samuela 19:4 2Sam 19:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A król nakrył głowę swoję i wołał wielkim głosem: Synu mój, Absalom, Absalom, synu mój! Synu mój!
2.GDAŃSKA.1881A król nakrywszy oblicze swoje, wołał głosem wielkim: Synu mój Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój!
3.GDAŃSKA.2017A król zasłonił swoją twarz i wołał donośnym głosem: Mój synu, Absalomie, Absalomie, mój synu, mój synu!
4.CYLKOW(19:5) Król zaś zasłonił sobie oblicze, a biadał król głosem wielkim: Syn mój Absalom! Absalom mój syn, mój syn!
5.KRUSZYŃSKI(19:5) Król zakrył sobie twarz i krzyczał król głosem wielkim: "Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu mój, synu mój!"
6.TYSIĄCL.WYD5Król zakrył swą twarz i wołał głośno: Synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, mój synu!
7.BRYTYJKAKról zaś zasłonił swoją twarz i głośno krzyczał: Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu mój, synu mój!
8.POZNAŃSKA(19:5) Król zaś zakrył swą twarz i wołał na głos: - Synu mój, Abszalomie! Abszalomie, synu mój, mój synu!
9.WARSZ.PRASKA(19:5) Tymczasem król zakrył sobie twarz i lamentował, wołając głośno: Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu mój, synu mój!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:5) Zaś król zasłonił sobie oblicze i biadał wielkim głosem: Mój syn Absalom! Mój syn Absalom, mój syn!
11.EIB.BIBLIA.2016Król tymczasem zasłonił twarz i głośno wołał: Synu mój, Absalomie! O, Absalomie, mój synu, mój synu!