« 2Sam 19:41 2 Księga Samuela 19:42 2Sam 19:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowiedział wszelki mąż Judzki do mężbw Izrael: Iż mnie jest król bliższy: czemu się o to gniewasz? Azaśmy co zjedli z króla, albo nam dary dano?
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedzieli wszyscy mężowie Judzcy mężom Izraelskim: Przeto, iż nam powinny jest król. A przeczże się gniewać macie o to? izali nam za to jeść król dawa, albo nam jakie dary rozdał?
3.GDAŃSKA.2017I wszyscy ludzie Judy odpowiedzieli ludziom Izraela: Ponieważ król jest z nami spokrewniony. A dlaczego gniewacie się z tego powodu? Czy król za to dawał nam jeść albo czy obdarował nas jakimś darem?
4.CYLKOW(19:43) Odpowiedzieli tedy wszyscy mężowie judzcy Izraelitom: Ponieważ król jest bliższy nam! Czemu wspłonąłeś gniewem z powodu tego? Alboż spożyliśmy cokolwiek z króla, albo czyż porwany został przez nas?
5.KRUSZYŃSKI(19:43) A zabrawszy głos wszyscy mężowie judejscy, rzekli do mężów izraelskich: "Ponieważ król jest nam bliższy! Dlaczego z powodu tej rzeczy zapłonąłeś gniewem? Czy spożyliśmy co z króla, albo czy został przez nas porwany?"
6.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy ludzie z Judy odpowiedzieli Izraelitom: Dlatego że król jest mi bliższy. Czemu popadasz w gniew z tego powodu? Czy najedliśmy się na koszt króla? Czy przyniósł nam jakiś dar?
7.BRYTYJKANa to odpowiedzieli wszyscy mężowie judzcy Izraelitom: Dlatego że król jest nam bliższy. A dlaczego to popadliście w gniew z tego powodu? Czy coś uszczknęliśmy z króla albo czy został przez nas uprowadzony?
8.POZNAŃSKA(19:43) Odpowiedzieli wszyscy mężowie Judy mężom Izraela: - Król jest z nami spokrewniony. Dlaczego gniewacie się z tego powodu? Czyśmy otrzymali jadło od króla albo wzięli dla siebie jakieś dary?
9.WARSZ.PRASKA(19:43) Ludzie z pokolenia Judy tak odpowiedzieli na to Izraelitom: Dlatego, że król jest nam o wiele bliższy. A czemuż was to gniewa? Czy zjedliśmy wam kawałek króla? Albo czy otrzymaliśmy coś od niego?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:43) Zatem wszyscy mężowie judzcy odpowiedzieli Israelitom: Ponieważ król jest nam bliższy! Czemu z tego powodu zapłonąłeś gniewem? Czy zjedliśmy cokolwiek z króla, lub czy został przez nas porwany?
11.EIB.BIBLIA.2016Wówczas Judejczycy odpowiedzieli Izraelitom: Dlatego, że król jest z nami bliżej spokrewniony. A dlaczego wy w ogóle gniewacie się z tego powodu? Czyżbyśmy rzeczywiście uszczknęli coś z króla? Albo czyżbyśmy rzeczywiście uprowadzili go do siebie?