« 1Moj 22:12 1 Księga Mojżeszowa 22:13 1Moj 22:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWzniosł Abraham oczy swoje, uźrzy za sobą barana, jegoż to uderz za rogi i weźmie ji, i ofieruje bogu miasto syna swego.
2.WUJEK.1923Podniósł Abraham oczy swoje, i ujrzał za sobą barana, a on uwiązł za rogi w cierniu: którego wziąwszy ofiarował całopalenie miasto syna.
3.GDAŃSKA.1881A podniósłszy Abraham oczy swe, ujrzał, a oto baran za nim uwiązł w cierniu za rogi swoje; a szedłszy Abraham, wziął barana i ofiarował go na ofiarę paloną, miasto syna swego.
4.GDAŃSKA.2017A Abraham podniósł swe oczy i spojrzał, a oto za nim baran zaplątał się rogami w zaroślach. Abraham poszedł więc i wziął barana, i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swego syna.
5.NEUFELD.1863I podniósł Abraham oczy swoje i spostrzegł, a otóż baran! potém zatrzymany był w krzakach za rogi swoje, i poszedł Abraham i wziął barana i ofiarował go na całopalną w miejsce syna swojego.
6.CYLKOWI podniósł Abraham oczy swoje, i spojrzał, a oto baran, który potem uwiązł w gęstwinie rogami swojemi. I poszedł Abraham, i wziąwszy barana, złożył go na całopalenie, miasto syna swojego.
7.KRUSZYŃSKIA podniósłszy Abraham swe oczy i oto ujrzał z tyłu barana uwikłanego rogami swemi w krzaku; poszedł tedy Abraham, wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swego syna.
8.MIESESAbraham podniósł oczy swe i ujrzał, iż oto baran niebawem uwiązł rogami swoimi w gęstwinie; Abraham poszedł, wziął barana i złożył go jako całopalenie miasto syna swego.
9.TYSIĄCL.WYD5Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.
10.BRYTYJKAA gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego.
11.POZNAŃSKAWówczas Abraham rozejrzał się i ujrzał jakiegoś barana, który uwikłał się rogami w krzakach. Poszedł więc, wziął tego barana i złożył na całopalenie zamiast swego syna.
12.WARSZ.PRASKAKiedy Abraham rozejrzał się dokoła, zobaczył barana, który zaplątał się rogami w gałęziach. Podszedł do niego, przyprowadził go i złożył jako ofiarę całopalenia zamiast własnego syna.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Abraham podniósł swoje oczy i spojrzał; a oto jakiś baran, co był w gęstwinie, uwiązł swoimi rogami. Więc Abraham poszedł, wziął barana oraz złożył go na całopalenie, zamiast swojego syna.
14.EIB.BIBLIA.2016Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i - zamiast swojego syna - złożył w ofierze całopalnej.