« Jan 5:18 Ewangelia Jana 5:19 Jan 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział przeto Jezus i rzekł im: Prawdziwie prawdziwie mówię wam, niemoże syn czynić od siebie nic, jeśliby czego nie widział ojca czyniącego. Bo co on czyni, to i syn także czyni.
2.WUJEK.1923Odpowiedział tedy Jezus i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, jedno, co ujrzy Ojca czyniącego; albowiem cokolwiek on czyni, to i Syn także czyni.
3.RAKOW.NTOdpowiedział tedy Jezus i rzekł im: Amen amen mówię wam, nie może Syn nic czynić sam od siebie, jeśliby nie widział Ojca czyniącego. Abowiem którebykolwiek rzeczy on czynił, te i Syn także czyni.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział tedy Jezus i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, jedno co widzi, że Ojciec czyni; albowiem cokolwiek on czyni, to także i Syn czyni.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. Co bowiem on czyni, to i Syn czyni tak samo.
6.SZCZEPAŃSKIJezus zatem odezwał się i rzekł do nich: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Syn nie może nic zdziałać sam z Siebie, jak tylko to, co widzi, że i Ojciec czyni; gdyż wszystko, co On działa, to podobnież i Syn czyni.
7.MARIAWICIOdpowiedział tedy Jezus i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie może Syn Sam od Siebie nic czynić, jedno coby widział, że Ojciec czyni. Bo cobykolwiek On uczynił, to także i Syn czyni.
8.GRZYM1936To wam powiadam: Syn człowieczy tylko to może czynić, co widział u Ojca; bo co on czyni, to i Syn również czyni.
9.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeno to, co widzi, że i Ojciec czyni. Albowiem cokolwiek on czyni, to także i Syn czyni.
10.DĄBR.GR.1961Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Syn nie może nic czynić od siebie, tylko to, co widzi, że i Ojciec czyni. Albowiem cokolwiek on czyni, to także i Syn czyni.
11.TYSIĄCL.WYD5W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.
12.BRYTYJKATedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.
13.POZNAŃSKARzekł im Jezus: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli Syn nie widzi, że Ojciec działa, to nie może nic czynić sam od siebie. Co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus, odpowiadając im, przemówił w te słowa: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie wiedział, że to właśnie czyni Ojciec. Wszystko bowiem to, co czyni On, podobnie również czyni i Syn.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus im odpowiedział, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi czyniącego to Ojca; bowiem co Ten by czynił, to i Syn jednakowo czyni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW odpowiedzi na te zarzuty Jezus stwierdził: Ręczę i zapewniam, Syn sam od siebie nie mógłby nic czynić, gdyby nie widział, że czyni to Ojciec. Cokolwiek bowiem On czyni, Syn czyni w ten sam sposób.
17.TOR.PRZ.W odpowiedzi więc, Jezus rzekł im: „Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Nie może Syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec; cokolwiek bowiem On czyni, to i Syn czyni to samo.”