« Nehe 5:9 Księga Nehemiasza 5:10 Nehe 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBo ja i bracia moi, i panosze pożyczylismy wielu pieniędzy i zboża, nie policzając w pospolite telko działo, pieniędzy cudzych pożyczamy, jimiż nam dłużni będą nawrocić.
2.WUJEK.1923I ja i bracia moi i słudzy moi pożyczyliśmy wielom pieniędzy i zboża: nie pominajmyż się w obec wszyscy tego, dług darujmy, który nam winno.
3.GDAŃSKA.1881I jać też z braćmi moimi, i z sługami moimi, pożyczyliśmy im pieniędzy, i zboża; odpuśćmyż im proszę ten ciężar.
4.GDAŃSKA.2017Także ja i moi bracia oraz moi słudzy pożyczyliśmy im pieniądze i zboże. Porzućmy, proszę, tę lichwę.
5.KRUSZYŃSKIJa również, bracia moi i słudzy moi pożyczyliśmy im pieniędzy i zboża. Zapomnijmy - proszę - o tym ciężarze.
6.TYSIĄCL.WYD5I ja, bracia moi i słudzy moi pożyczyliśmy im pieniędzy i zboża. Darujmy ten dług!
7.BRYTYJKARównież ja, moi bracia i moi słudzy mamy u nich wierzytelność w pieniądzach i w zbożu; lecz my ją im odpiszemy.
8.POZNAŃSKAJa także i bracia moi, i moi ludzie pożyczaliśmy im pieniądze i zboże. Darujmy im więc ten dług.
9.WARSZ.PRASKAJa sam razem z moimi braćmi i sługami pożyczałem innym pieniądze i zboże. Zechciejmy wszyscy darować długi, które u nas zaciągnięto.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także ja, moi braci i moi słudzy, pożyczaliśmy z powodu pieniędzy i zboża; proszę, porzućmy tą lichwę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJa też, podobnie jak moi bracia i moi ludzie, pożyczam im pieniądze i zboże. Skończmy jednak z tą lichwą!