« Jer 15:21 Księga Jeremiasza 16:1 Jer 16:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I doszło do mnie słowo PANA mówiące:
4.CYLKOWI doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc:
5.KRUSZYŃSKISłowo Boże skierowane do mnie w ten sposób :
6.TYSIĄCL.WYD1Doszło do mnie słowo Jahwe:
7.TYSIĄCL.WYD5Pan skierował do mnie następujące słowo:
8.BRYTYJKAI doszło mnie słowo Pana:
9.POZNAŃSKAGłos Jahwe przemówił do mnie w te słowa:
10.WARSZ.PRASKAOto słowa skierowane do mnie przez Pana:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem doszło do mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Słowo, które PAN skierował do mnie: