« Jer 16:10 Księga Jeremiasza 16:11 Jer 16:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzeczesz do nich: Że mię opuścili ojcowie wasi, mówi Pan, i chodzili za bogi cudzymi i służyli im i kłaniali się im: a mnie opuścili i zakonu mego nie strzegli.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzeczesz do nich: Przeto, iż mię opuścili ojcowie wasi, (mówi Pan) a chodzili za bogami cudzymi, i służyli im, i kłaniali się im, lecz mnie opuścili, i zakonu mego nie przestrzegali.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy powiesz im: Dlatego, że wasi ojcowie opuścili mnie, mówi PAN, i poszli za innymi bogami, służyli im i oddawali im pokłon, mnie zaś opuścili i nie przestrzegali mojego prawa.
4.CYLKOWTedy oświadczysz im: przeto, że opuścili ojcowie wasi Mnie, rzecze Wiekuisty, i poszli za bóztwami cudzemi, i służyli im, i korzyli się im, Mnie zaś opuścili, a nauki Mojej nie przestrzegali.
5.KRUSZYŃSKITedy ty im odpowiesz: "Przeto, że ojcowie wasi mnie opuścili - rzecze Bóg; i że poszli za innymi bogami, i służyli im i kłaniali się im, a że mnie opuścili i nie zastosowali mego prawa
6.TYSIĄCL.WYD1odpowiedz im: Ponieważ ojcowie wasi mnie opuścili — wyrocznia Jahwe — i poszli za obcymi bogami, służyli im i cześć im oddawali, mnie zaś opuścili i Prawa mojego nie przestrzegali;
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy powiesz im: Na tym, że przodkowie wasi opuścili Mnie - wyrocznia Pana - i poszli za cudzymi bóstwami, służyli im i oddawali cześć, a ode Mnie odeszli i nie zachowywali mojego Prawa.
8.BRYTYJKATo im powiesz: Za to, że wasi ojcowie opuścili mnie, mówi Pan, a chodzili za cudzymi bogami i służyli im, i im się kłaniali, mnie zaś opuścili i mojego zakonu nie przestrzegali.
9.POZNAŃSKA- odpowiesz im: - Ponieważ ojcowie wasi opuścili mnie - orzeka Jahwe - i chodzili za obcymi bożyszczami, służyli im i bili pokłony, mnie zaś opuścili i nie zachowywali Prawa mojego!
10.WARSZ.PRASKAty im odpowiesz tak: to dlatego, że ojcowie wasi odeszli ode Mnie – mówi Pan – a przyłączyli się do obcych bogów, którym służyli, cześć im oddając. Mnie zaś opuścili i nie przestrzegali mojego Prawa!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy im oświadczysz: Dlatego, że wasi ojcowie Mnie opuścili mówi WIEKUISTY, a poszli za cudzymi bóstwami, im służyli i się kłaniali; natomiast Mnie opuścili oraz nie przestrzegali Mego Prawa.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITwtedy im odpowiesz: To wszystko spotyka was dlatego - oświadcza PAN - że opuścili Mnie wasi ojcowie. Poszli oni za innymi bogami. Im służyli i im się kłaniali. Mnie natomiast opuścili i nie przestrzegali mojego Prawa.