« Jer 16:13 Księga Jeremiasza 16:14 Jer 16:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż oto dni idą, mówi Pan, i nie rzeką więcéj: Żywie Pan, który wywiódł syny Izraelskie z ziemie Egipskiéj:
2.GDAŃSKA.1881Przetoż oto dni idą, mówi Pan, że nie rzeką więcej: Jako żyje Pan, który wywiódł synów Izraelskich z ziemi Egipskiej.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego oto nadchodzą dni, mówi PAN, że już nie będą mówić: Jak żyje PAN, który wyprowadził synów Izraela z ziemi Egiptu;
4.CYLKOWZaprawdę, oto dni nadejdą, rzecze Wiekuisty, gdy nie powiedzą więcej: Żyw Wiekuisty, który wywiódł synów Israela z ziemi Micraim;
5.KRUSZYŃSKIZaprawdę, oto dni nadejdą - rzecze Bóg, gdy nie powiedzą więcej: "Żyje Bóg, który wywiódł synów Izraela z ziemi egipskiej",
6.TYSIĄCL.WYD1Dlatego nadchodzą dni — wyrocznia Jahwe — gdy nie będzie się więcej mówiło: "Na życie Jahwe, który wyprowadził synów Izraela z Egiptu",
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego właśnie nadejdą dni - wyrocznia Pana, kiedy nie będą już mówić: Na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej,
8.BRYTYJKADlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej!
9.POZNAŃSKADlatego oto nadchodzą dni - wyrok Jahwe - gdy nie będzie się już mówić: "Jak [prawdą jest, że] żyje Jahwe, który wywiódł synów Izraela z ziemi egipskiej",
10.WARSZ.PRASKANadejdą także dni – mówi Pan – kiedy to już nie będzie się mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Naprawdę, oto nadejdą dni mówi WIEKUISTY, gdy więcej nie powiedzą: Żyje WIEKUISTY, który wyprowadził synów Israela z ziemi Micraim;
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCo prawda nadchodzą dni - oświadcza PAN - gdy będzie się już mówić inaczej. Zamiast: Jak żyje PAN, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej! -