« Jer 16:14 Księga Jeremiasza 16:15 Jer 16:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale: Żywie Pan, który wywiódł syny Izraelskie z ziemie północnéj i ze wszech ziem, do którychem je wypędził; bo wrócę je do ziemie ich, którąm dał ojcom ich.
2.GDAŃSKA.1881Ale: Jako żyje Pan, który wywiódł synów Izraelskich z ziemi północnej, i ze wszystkich ziem, do których ich był wygnał, gdy ich zasię przywiodę do ziemi ich, którąm dał ojcom ich.
3.GDAŃSKA.2017Ale: Jak żyje PAN, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał. I sprowadzę ich znowu do ich ziemi, którą dałem ich ojcom.
4.CYLKOWLecz: Żyw Wiekuisty, który wywiódł synów Israela z kraju Północy i ze wszystkich krain, do których był zagnał ich - gdyż sprowadzę ich napowrót do ziemi, którą oddałem ojcom ich.
5.KRUSZYŃSKIlecz: "Żyje Bóg, który wywiódł synów Izraela z kraju północy i ze wszystkich krajów, dokąd ich wygnał". I sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ojcom ich.
6.TYSIĄCL.WYD1lecz: "Na życie Jahwe, który wyprowadził synów Izraela z kraju północnego i z wszystkich krajów, do których ich wypędził". I przywrócę ich do kraju, który dałem ich ojcom.
7.TYSIĄCL.WYD5lecz raczej: Na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył. I sprowadzę ich znów do ziemi, którą dałem ich przodkom.
8.BRYTYJKALecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom!
9.POZNAŃSKAale: "Jak [prawdą jest, że] żyje Jahwe, który wywiódł synów Izraela z kraju Północy i ze wszystkich krajów, po których ich rozproszył". I pozwolę im wrócić do ich ziemi, którą nadałem ich praojcom.
10.WARSZ.PRASKABędzie się raczej mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z krainy północnej i z wszystkich tych krain, po których zostali rozproszeni. Otóż Ja sprowadzę ich znów do ziemi, którą dałem ich ojcom.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.lecz: Żyje WIEKUISTY, który wyprowadził synów Israela z kraju Północy oraz ze wszystkich krain, do których ich zagnał. Ponieważ sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą oddałem ich ojcom.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITbędą mówić: Jak żyje PAN, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, bo sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, do tej, którą dałem ich ojcom!