« Jer 16:16 Księga Jeremiasza 16:17 Jer 16:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo oczy moje nade wszemi drogami ich: nie zataiły się od oblicza mego, i nie była zakryta nieprawość ich od oczu moich.
2.GDAŃSKA.1881Oczy moje patrzą na wszystkie drogi ich; nie są utajone przed obliczem mojem, ani jest zakryta nieprawość ich przed oczyma mojemi.
3.GDAŃSKA.2017Moje oczy bowiem patrzą na wszystkie ich drogi. Nie są ukryte przed moim obliczem ani ich nieprawość nie jest zakryta przed moimi oczami.
4.CYLKOWAlbowiem oczy Moje baczą na wszystkie drogi ich, nie tajne one przed obliczem Mojém, ani ukrytą wina ich przed oczyma Mojemi.
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem oczy moje są na wszystkich ich drogach; nie ukryją się przed obliczem mojem, ani nie jest ukryty ich występek przed mojemi oczyma.
6.TYSIĄCL.WYD1Bo moje oczy śledzą wszystkie ich drogi; nie są one ukryte przede mną i wina ich nie jest przed mymi oczami zasłonięta.
7.TYSIĄCL.WYD5Albowiem oczy moje patrzą na wszystkie ich drogi; nie mogą się skryć przede Mną i nie może się ukryć ich nieprawość przed moimi oczami.
8.BRYTYJKAGdyż moje oczy patrzą na wszystkie ich drogi, nie są one utajone przed moim obliczem i nie jest ich wina zakryta przed moimi oczami.
9.POZNAŃSKAMoje oczy bowiem [baczą] na wszystkie ich drogi; nie są one ukryte przed mym obliczem ani też wina ich nie jest utajona przed moimi oczyma.
10.WARSZ.PRASKABo moje oczy czuwają nad wszystkimi ich drogami. Żadna z tych dróg nie uchodzi mojej uwagi, żadna z ich zbrodni nie ujdzie mojego wzroku.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż Moje oczy patrzą na wszystkie ich drogi; nie są tajne przed Mym obliczem, ani ich wina nie jest ukryta przed Moimi oczami.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż moje oczy spoczęły na ich drogach. Wyraźnie widzę każdy ich czyn. Nie jest też zakryta przede Mną ich wina.