« Jer 16:17 Księga Jeremiasza 16:18 Jer 16:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I oddam najprzód dwojakie nieprawości i grzechy ich, iż splugawili ziemię moje trupami bałwanów swoich, i obrzydłościami swemi napełnili dziedzictwo moje.
2.GDAŃSKA.1881I oddam im pierwej w dwójnasób za nieprawości ich, i za grzechy ich, przeto, że ziemię moję splugawili trupami obrzydliwości swojej, i sprosnościami swemi napełnili dziedzictwo moje.
3.GDAŃSKA.2017Najpierw odpłacę im podwójnie za ich nieprawości i za ich grzechy, za to, że zbezcześcili moją ziemię trupami swoich obrzydliwości i napełnili moje dziedzictwo swoimi ohydami.
4.CYLKOWI odpłacę im najprzód w dwójnasób za winy i za grzechy ich, za to że skazili ziemię Moję; martwemi ohydami i obmierzłościami swemi napełnili dziedzictwo Moje.
5.KRUSZYŃSKII odpłacę im naprzód w dwójnasób za ich występek i za ich grzech, za to, że splamili mój kraj padliną swoich bałwanów, oraz ich obrzydliwościami napełnili moje dziedzictwo.
6.TYSIĄCL.WYD1Odpłacę im najpierw podwójnie za ich winę i grzech, ponieważ zbezcześcili mój kraj swymi bezdusznymi, ohydnymi potworami bożków, których jest pełne me dziedzictwo».
7.TYSIĄCL.WYD5Odpłacę im najpierw w dwójnasób za nieprawość i ich grzech, za to, że zbezcześcili moją ziemię padliną swoich bałwanów i napełnili swoimi obrzydliwościami moje dziedzictwo.
8.BRYTYJKAI odpłacę im najpierw w dwój nasób za ich winę i ich grzech, że splamili moją ziemię ścierwem swoich obrzydliwości i swoimi ohydami napełnili moje dziedzictwo.
9.POZNAŃSKANajpierw odpłacę im w dwójnasób za ich nieprawość i za grzech ich, ponieważ skalali mą ziemię trupami swoich wstrętnych bożków, a ich bezeceństwa napełniły moje dziedzictwo.
10.WARSZ.PRASKAPodwójnie odpłacę im za zbrodnie i grzechy, bo zbezcześcili mój kraj trupami swych wstrętnych bożków i napełnili moje dziedzictwo tym , co budzi odrazę.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Najpierw odpłacę im w dwójnasób za ich zepsucie i za grzechy, za to, że zbrukali Moją ziemię; napełnili Moje dziedzictwo swoimi martwymi ohydami i obrzydliwościami.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNajpierw więc odpłacę im podwójnie za ich winę i ich grzech, za to, że splamili moją ziemię trupami swych obrzydliwości i napełnili moje dziedzictwo swoimi ohydztwami.