« Jer 16:3 Księga Jeremiasza 16:4 Jer 16:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Śmierciami chorób pomrą, nie będą opłakani, ani pogrzebieni, gnojem po wierzchu ziemie będą: a mieczem i głodem będą wytraceni: i będzie trup ich potrawą ptastwu powietrznemu i zwierzowi ziemnemu.
2.GDAŃSKA.1881Śmierciami ciężkiemi pomrą; nie będą ich płakać, ani ich pochowają, ale miasto gnoju na wierzchu ziemi będą; a mieczem i głodem wytraceni będą; i będą trupy ich pokarmem ptastwu niebieskiemu i i zwierzowi ziemskiemu.
3.GDAŃSKA.2017Pomrą od ciężkich śmiertelnych chorób; nie będą opłakiwani ani pogrzebani, lecz staną się nawozem na powierzchni ziemi. Wyginą od miecza i głodu, a ich trupy będą pokarmem dla ptactwa nieba i zwierząt ziemi.
4.CYLKOWCiężkiemi zarazami wymrą, nie będą opłakiwani ani pochowani, mierzwą na roli się staną, a od miecza i głodu wyginą, i pójdą zwłoki ich na żer dla ptactwa nieba i dla zwierza ziemi.
5.KRUSZYŃSKIWymrą od chorób śmiertelnych; nie będą opłakiwani, ani pochowani; staną się mierzwą na roli. Zginą od miecza i głodu, a ciała ich staną się żerowiskiem dla ptactwa niebieskiego i dla zwierząt ziemskich.
6.TYSIĄCL.WYD1Okrutną śmiercią oni pomrą, nie będzie się ich opłakiwać ani grzebać, staną się mierzwą na roli; poginą od miecza i głodu, a trupy ich będą pastwą ptaków powietrznych i zwierząt polnych.
7.TYSIĄCL.WYD5Pomrą wskutek różnych śmiertelnych chorób, nie będą opłakiwani ani pochowani, posłużą za nawóz na polu. Wyginą od miecza i z głodu, a zwłoki ich staną się żerem ptaków podniebnych i zwierząt lądowych.
8.BRYTYJKAŚmiercią od straszliwych chorób pomrą, nie będą opłakiwani ani grzebani, staną się gnojem na roli; zginą od miecza i głodu, a ich trupy będą żerem dla ptaków niebieskich i dla zwierząt polnych.
9.POZNAŃSKA- pomrą od chorób śmiertelnych. Nie będą opłakiwani ani grzebani; staną się nawozem na ziemi. Wyginą od miecza i głodu, a zwłoki ich będą żerem dla ptactwa powietrznego i dla dzikich zwierząt.
10.WARSZ.PRASKAZginą marną śmiercią, nikt ich nie będzie opłakiwał i nikt nie pochowa. Staną się zwykłym nawozem dla ziemi. Zginą od miecza lub z głodu, a ich trupy będą żerem dla ptactwa powietrznego i zwierząt leśnych.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wymrą od ciężkich śmierci, nie będą opłakiwani ani pochowani, staną się gnojem na roli ziemi; wyginą od miecza i głodu, a ich zwłoki będą żerem dla ptactwa nieba oraz dla zwierza ziemi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPomrą z powodu chorób. Nikt po nich nie będzie płakał. Nikt ich też nie pogrzebie. Będą leżeć jak nawóz na polu. Poginą także od miecza lub zginą śmiercią głodową, a ich trupy będą żerem dla ptaków drapieżnych i dla dzikich zwierząt.