« Jer 16:4 Księga Jeremiasza 16:5 Jer 16:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo to mówi Pan: Nie wchodź do domu uczty, ani chodź na płakanie, ani ich pocieszaj; bom odjął pokój mój od ludu tego, mówi Pan, miłosierdzie i zmiłowanie.
2.GDAŃSKA.1881Bo tak mówi Pan: Nie wchodź do domu żałoby, ani chodź na płacz, ani ich żałuj; bom odjął pokój mój od ludu tego, miłosierdzie i litość, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Tak bowiem mówi PAN: Nie wchodź do domu żałoby i nie chodź opłakiwać ani żałować ich, bo odjąłem mój pokój od tego ludu, miłosierdzie i litość, mówi PAN.
4.CYLKOWGdyż tak rzecze Wiekuisty: Nie wnijdziesz do domu żałoby, a nie pójdziesz, by opłakiwać, a nie pożałować ci ich, bo zabieram pokój mój od ludu tego, łaskę i miłosierdzie.
5.KRUSZYŃSKITak bowiem rzekł Bóg: Nie wchodź do domu żałoby, i nie pójdziesz, aby ich opłakiwać i żałować, albowiem cofnąłem pokój mój od tego ludu - rzecze Bóg - i łaskę i miłosierdzie.
6.TYSIĄCL.WYD1Bo tak mówi Jahwe: Nie wchodź do domu żałoby i nie idź na opłakiwanie zmarłego ani nie okazuj współczucia! Bo pozbawiam ten lud swej łaskawości — wyrocznia Jahwe — dobroci i miłosierdzia.
7.TYSIĄCL.WYD5Bo tak mówi Pan: Nie wchodź do domu żałoby, nie chodź opłakiwać i żałować ich, bo zawiesiłem swoją przychylność dla tego narodu - wyrocznia Pana - cofnąłem łaskę i miłosierdzie.
8.BRYTYJKANadto tak rzekł Pan: Nie wchodź do domu żałoby ani nie bierz udziału w narzekaniu, ani nie okazuj im współczucia, gdyż mojemu ludowi odjąłem mój pokój – mówi Pan – łaskę i zmiłowanie!
9.POZNAŃSKATak bowiem mówi Jahwe: - Nie wstępuj do domu żałoby i nie chodź opłakiwać [zmarłych] ani nie okazuj im współczucia, odjąłem bowiem pokój mój od tego ludu, łaskę i miłosierdzie. To wyrok Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAZaprawdę tak mówi Pan: Nie wchodź do domu, w którym trwa żałoba; nie bierz udziału we wspólnym opłakiwaniu [zmarłych] i nie okazuj współczucia ludziom. Ja sam bowiem pozbawiłem ten lud pokoju, miłości i miłosierdzia – tak wyrokuje Pan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż tak mówi WIEKUISTY: Nie wejdziesz do domu żałoby, ani nie pójdziesz opłakiwać; nie pożałujesz ich, bo zabieram od tego ludu Mój pokój, łaskę i miłosierdzie – oświadcza WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto tak powiedział mi PAN: Nie zachodź do domów, w których panuje żałoba. Nie podzielaj ich smutku ani im nie współczuj. Ponieważ to Ja odebrałem mój pokój temu ludowi - oświadcza PAN - cofnąłem moją łaskę i miłosierdzie!